اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دعوت به اعتصاب عمومی!

دعوت به اعتصاب عمومی!

اعلام موجودیت و حمایت از اعتصابات در کنار مردم ایران

امشب نسبت به شب‌های گذشته اعتراضات انقلابی مردم علیه حکومت وارد فاز تازه‌ای شده‌. علی رغم سرکوب و مقابله گسترده نیروهای مفتخور و قاتل حکومت، اما اعتراضات ادامه داشته‌اند و مقاومت‌های مردمی اتفاقی جدید را در کشور رقم زدند.

ما شاهد یک هماهنگی سراسری بین مردم در ادامه یک خیزش همه‌گیر هستیم. مردم حتی در محلاتی که هیچ فراخوانی برای حضور صادر نشده، هرکجا که نیروهای سرکوب حکومت را می‌بینند به مانند یک عده اشغالگر و متجاوز با آنان برخورد می‌کنند.

این پدیده در ادامه یک خیزش بسیار تکان دهنده رخ داد که صدای انفجار آن تمام بیداران و خفتگان فضای سیاسی کشور را به خود لرزاند.

می‌توان گفت بزرگترین واقعه اعتراضی در طول تاریخ چهار دهه سرکوب جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته و حکومت هرکاری بکند، نمی‌تواند از این واقعه و تبعات آن خلاصی یابد.

از امروز دیگر هر روز جامعه بیش از پیش و به شکلی سراسری‌تر درگیر اعتراضات ضد حکومتی خواهد شد و هرگونه اعتراض و اعتصاب و تجمع و حق‌خواهی، به طور کامل جنبه ضدیت علیه حکومت و انقلابی‌گری به خود می‌گیرد.

به واسطه همین شرایط است که ما کارگران   پیشرو و آزادی‌خواه، ماکارگرانی  که علیه هر ارتجاعی ایستاده‌ایم و مقاومت کرده و می‌کنیم، از تمام اقشار جامعه دعوت می‌کنیم #اعتصاب_عمومی را به عنوان ابزار فشاری بسیار کارآمد بر گُرده حکومت بگذارند و چرخ‌های سرکوب، دزدی و مفتخوری حاکمان را از این راه، از حرکت بازدارند.

 کارگران صنایع بزرگ و کوچک،معلمان، کادر درمان و پزشکی کشور، دانشجویان، زنان و بازنشستگان عزیز؛ لحظه خلاصی از باعث و بانی این همه سال فقر و فلاکت و جنایت نزدیک است. با یک اتحاد واقعی حول هدفی روشن‌تر از روز که برابر دیدگان همه ماست، نقش انسانی خود در جامعه را اجرایی کنیم.

ما اجازه نخواهیم داد این لکه ننگ بشریت بر پیشانی دوران ما باقی بماند

هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان (لوله سازی)

۱ مهر ۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »