اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دستگیری  16 نفر از پناهجویان ایرانی در ترکیه  وخطر دیپورت آنها به ایران

طبق اطلاعات موثق ، روز پنجشنبه  22 مارس پلیس ترکیه با یورش به محل تردد پناهجویان در شهر استانبول،  16 نفر از پناهجویان ایرانی را دستگیر  و به بازداشتگاه محل  انتقال میدهند . دستگیری توام باخشونت پناهجویان ایرانی و انتقال آنها به  پلیس انتظامی محل و  سپس  تحویل آنها به  «شعبه یابانجی »  نشان میدهد که ماموران ترکیه قصد دارند این پناهجویان  را به ایران دیپورت کنند .  این پناهجویان هم اکنون در «یابانجی شعبه» قوم کاپی استانبول، دربازداشت به سر میبرند و احتمال اینکه تا   دوسه روز دیگر دیپورت شوند بسیار زیاد است .
ما این عمل غیر انسانی دولت ترکیه را محکوم کرده واز همه تشکل های مدافع پناهجویان و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و حق پناهندگی واحزاب وسازمانهای سیاسی  تقلضا داریم هرچه زود تر اقدامات لازم را جهت نجات این پناهجویان دربند انجام دهند .

کمساریای عالی پناهندگان  و دولت ترکیه در برابر سلامت وحفظ جان پناهجویان مسئول هستند و ازکمساریای  عالی پناهندگان درترکیه میخواهیم هرچه سریعتر نسبت به آزادی پناهجویان دستگیر شده اقدام نماید .

کمیته امور

پناهجویان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 25-8-2007

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »