اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دستگیری کارگران معترض شرکت واحد ویورش به سایرتجمعات کارگری را با اتحاد وتشدید مبارزه پاسخ دهیم.

دستگیری کارگران معترض شرکت واحد ویورش به سایرتجمعات کارگری را با اتحاد وتشدید مبارزه پاسخ دهیم.
صبح امروز چهاردهم آذرماه تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه  که قراربود برای پیگیری مشکل مسکن درمقابل شهرداری تهران برگزارشود ازهمان آغاز مورد یورش نیروهای امنیتی  قرارگرفتند .گزارشات رسیده حاکی ازآن است که کارگران شرکت واحد باوجود اشغال شدن محل تجمع توسط نیروهای امنیتی و ضرب وشتم ودستگیری عده ای ازکارگران  اما تسلیم ارعاب نیروهای رژیم نشده و به راهپیمائی خود ادامه میدهند . بنا به همین گزارشات همزمان کارگران معترض دیگری که درمیدان فیاض بخش درضلع شمالی پارک شهر تجمع نموده بودند نیز مورد یورش وضرب وشتم نیروهای ضد شورش قرارگرفتند. درنتیجه این یورش عده ای ازکارگران زخمی  وتعدادی نیز دستگیرشده اند . آقایان وحید فریدونی، حسن سعیدی، رسول طالب مقدم، عطا باباخانی، دلیری، هوشیاری، محمد سامی، مجید شکریان، علی رضا توسلی، امیر تاخیری، محمدعلی اصلاغی، امیرعباس حسینی، ناصرمحرم زاده و ایرج فدایی ازجمله دستگیرشدگان هستند که  به مقر پلیس امنیت میدان ارگ منتقل شدند.
کزارشات منتشره حاکی ازآن است که :کارگران شرکت واحد تهران در راهپیمائی خود و هنگام حمله نیروهای انتظامی شعارهای زیادی از جمله: نیروی انتظامی خجالت خجالت – شهردار بالا نشین، معضل ما را ببین – شهردار باید بدونه مسکن ما را نده، این وضع ادامه داره – شهردار باید بدونه، دوباره بر می گردیم – کارگران درد دارند، مشکل مسکن دارند – میر بی کفایت عامل بی مسکنی ست – تسهیلات مسکن را   مدیر چپاول کرده – شهردار نظاره می کنه مدیر چپاول می کنه – قالیباف قالیباف پول مسکنم کجاست – مسکن ما را ندید این وضع ادامه داره – مشکلات رفع نکنی اعتصاب هم تو راهه و…همچنین تمام پلاکاردهایی را کارگران شرکت واحد در دست داشتند از سوی نیروهای انتظامی پاره و ضبط شد.»
ماضمن حمایت ازمبارزات کارگران شرکت واحد، باردیگر به این واقعیت پای میفشاریم که  طبقه کارگرایران بدون تحزب و تشکل طبقاتی  ومستقل خویش دربرابر طبقه سرمایه دار ومتحدین آن خلع سلاح است و نمیتواند به خواست ها و مطالبات سیاسی واقتصادی واهداف درازمدت خود دست یابد . درشرایط کنونی این بدین معنا است که کارگران واحد ها و صنوف و صنایع مختلف درجریان مبارزه روزمره خود ولواین مبارزات دفاعی و جزئی بوده باشد، میباید به ضرورت  تحزب و تشکل خود همچون یک طبقه انقلابی اهمیت دهند.تجمعات ،اعتصابات و اعتراضات کنونی خودرمکتبی برای ارتقاء سطح آگاهی و تشکل  و تحزب خود کنند.

ما همه کارگران را به حمایت ازمبارزات کارگران شرکت واحد و سایر کارگران اعتصابی فرامیخوانیم . با تجمع، اعتراض و تظاهرات خیابانی ،خواستار آزادی کارگران زندانی وتحقق مطالبات خود شوید.

همبسته باد مبارزات کارگران علیه سرمایه

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست 14 آذر1395

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »