فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دستکم ۱۸ تجمع اعتراضی برگزار شد

طی روزهای گذشته و  دوشنبه ۶ بهمن، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی دستکم در ۶ استان از جمله تهران،مازندران، قزوین، یزد، اصفهان و گیلان در مقابل ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری این استان ها،شماری از کارگران روزمزد ساختمانی زاهدان در محل کار خود، جمعی از پیمانکاران طرف قرار داد شرکت توزیع برقخوزستان در مقابل ساختمان این شرکت، شماری از مربیان‌ پیش‌دبستانی اخراج شده‌ در شهرستان باغملک در مقابلفرمانداری این شهر، شماری از معلمان حق التدریسی و مربیان نهضت سواد آموزی شهرستان های سیرجان و الشتر درمحوطه آموزش و پرورش این شهرستان ها، شماری از کشاورزان شرق اصفهان در مقابل استانداری اصفهان، جمعی ازمعلمان حق التدریس شهرستان آبادان مقابل ساختمان خانه ملت این شهر، شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهناراک طی سه روز متوالی در این شرکت، جمعی از پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز در محوطه داخلی این بیمارستان،در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »