اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره حداقل دستمزدهای امسال

 

براساس تصمیم شورای عالی کار و با تمهیداتی که از اواخر نیمه دوم سال 97 تدارک دیده شد،  حد اقل دستمزد کارگران تنها تا سقف 400 هزارتومان افزایش یافت.

طبق این مصوبه که دراواخر سال گذشته اعضای شورا روی آن توافق کردند، حد اقل حقوق کارگران درسال جاری  به یک میلیون و 517 هزار افزایش یافت . اسفند سال گذشته حد اقل دستمزد یک میلیون و112 هزار تومان بود.

اعضای ضد کارگری این شورا قاعدتا تصمیمات خود را براساس قانون کار میگیرند که بر اساس آن  میزان افزایش دستمزد میبایست  بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین شود که البته درهنگام تعیین دستمزدها حتی این قانون مورد تایید خودشان هم رعایت نمیشود.

علاوه براینکه پرداخت دستمزدها دربازار کارایران از حداقلهای ممکن هم پائین است میدانیم که از سال گذشته تاکنون  با پائین آمدن ارزش پول ملی  ودوبرابر شدن قیمت بسیاری ازکالاها سطح سبد معیشتی بسیار بالا رفته است و طبق اعلام  مرکز آمار ایران نرخ تورم نسبت به سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است. و طبق برآورد کمیته دستمزد درحال حاضر حد اقل سبد معیشت خانوار سه ونیم نفره  سه میلیون و 760 هزار تومان میباشد. درحالیکه حداقل دستمزد درخواستی تشکلهای مستقل کارگری ،بیش از پنج میلیون تومان را پیشنهاد کرده است. با این وجود شورای عالی کار با تصویب حد اقل دستمزد  با ملحقات آن تا سقف  یک میلیون و 570 هزار تومان، در تعرض به حقوق و معیشت کارگران «سنگ تمام» گذاشته است . وکارگران تنها باگسترش مبارزه برای افزایش پایه دستمزدها براساس تامین نیازهای یک زندگی استاندارد و مرفه امروزی ومبارزه برای تامین اجتماعی همه شمول و حقوق بیکاری است که میتوانند متحدانه علیه سیاست های نظام سرمایه داری حاکم برایران مقابله کرده و نیروی کار و زحمت را پشتوانه پیروزی خودسازند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »