اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

در ۱۱ اردیبهشت امسال ( روز جهانی کارگر)  با شعار نابود باد ستم ملی، جنسی و طبقاتی اتحاد صفوف جنبش‌های اجتماعی‌ در یک جبهه انقلابی را برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی تقویت کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »