اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

در محکومیت تحریکات فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی علیه کارگران و مهاجرین افغانستانی در ایران – اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

در محکومیت تحریکات فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی علیه کارگران و مهاجرین افغانستانی در ایران – اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

یکبار دیگر جناحهای رژیم حاکم با همراهی جناح راست و ناسیونالیست اپوزیسیون تحریکات شرم آور و ضد انسانی خود را علیه شهروندان افغانستان در ایران تشدید کرده اند تا فقر و بیکاری میلیونی را به گردن آنها بیاندازند. کارگران و زحمتکشان افغانستانی عامل بیکاری، فقر و فلاکت عمومی مردم ایران نیستند. کارگران افغانستان در کنار دهها میلیون مردم ایران همگی عامل فقر و فلاکت خود را نظام سرمایه داری و جمهوری اسلامی حامی آن می دانند. امروزه و با ابزار کار فعلی، کارگران بسیار بیشتر از آنچه مصرف می کنند، تولید می کنند. هیچ بخش از کارگران در هیچ کجای دنیا عامل بیکاری و فقر نیستند. کارگران ثروت تولید می کنند و نه فقر و فلاکت. امروزه طبقه دهها میلیونی کارگر در ایران که شامل کارگران متولد افغانستان هم میشود، مستقل از رنگ، مذهب، ملیت و محل تولد، جمهوری اسلامی را عامل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و تمام بلایای گریبانگیر مردم ایران می دانند.

دروغ بافی گسترده و شرم آور دستگاههای تبلیغاتی همه جناحهای جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ناسیونالیست و فاشیست آن قادر نیست توجه طبقه کارگر و مردم ایران را از مبارزه علیه رژیم سرمایه داری اسلامی منحرف کند و به طرف ضدیت با بخشی از طبقه خود ما که کارگران افغانستانی هستند، سوق دهد. پیشروان طبقه کارگر ایران با آگاهی از عامل فقر و نداری و بی حقوقی خود اجازه نخواهند داد که مدافعان این نظام در حاکمیت و در اپوزیسیون با دامن زدن به افکار ناسیونالیستی و فاشیستی در صفوف مبارزه جنبش کارگری و مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شکاف ایجاد کنند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کمپین فاشیستی و ضد انسانی رژیم اسلامی  بر علیه پناهندگان و کارگران مهاجر افغانستانی در ایران را محکوم می کند. ما از کارگران، مردم شریف ایران و همه نیروهای آزادیخواه و انقلابی می خواهیم که با دفاع و پشتیبانی از کرامت و حرمت انسانی مهاجران افغانستانی به اتحاد و همبستگی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران برای مبارزه متحدانه خود علیه انواع و اقسام مدافعان  نظام سرمایه داری کمک کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی-زنده باد سوسیالیسم

۱۳ مهر ۱۴۰۲- ۵ اکتبر ۲۰۲۳

امضا: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »