اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درگردهمائی زنان شرکت کرده و ازخواستهای آنهاحمایت کنیم

 

اخیرا بخشی از فعالین جنبش زنان  با فراخوان گردهمائی در  میدان هفت تیر  اعلام کرده اند که « همه شهروندانى که به نقض حقوق زنان در قوانین موجود اعتراض دارند، مى خواهیم به گردهم آیى که به این منظور درروزدوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۵ (ساعت ۵ الى ۶ بعدازظهر در میدان هفتت تیر ) برگزار می شود، بپیوندند .» از جمله خواسته های مطروحه در اطلاعیه این گردهمائی  عبارتند از« منع چندهمسری، لغو حق طلاق یکطرفه مرد، حق ولایت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصویب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قید و شرط اشتغال و حق تابعیت مستقل زنان متاهل و…)، تغییر سن کیفرى دختران به ۱۸ سال، حق شهادت و دیه برابر، و لغو قانون قراردادهاى موقت کار و دیگر قوانین تبعیض آمیز … »  ما صمن پشتیبانی از فراخوان فعالین جنبش زنان  وخواست ها ومطالبات آنان  همه زنان ومردان آزادیخواه ، سوسیالیست وبرابری طلب را به شرکت دراین گردهمائی فرا میخوانیم.

.جنبش رهائی زنان از قید وبند  نظام سرمایه داری مذهبی حاکم برایران و سنت های ارتجاعی مردسالارانه بخش مهم واساسی مبارزه  طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم ایران در خلاصی ازنظام اسلامی زور و سرکوب و ستم استثمار محسوب میشود .دراین مبارزات شرکت کنیم  وبه آن یاری رسانیم .

 

 

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست

۲۱خرداد ۱۳۸۵

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »