اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درسالگرد کشتار زندانیان سیاسی دردهه خونین شصت

اطلاعیه اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
درسالگرد کشتار زندانیان سیاسی دردهه خونین شصت
یک سال دیگر از آن تابستان تلخ گذشت، فرمان خمینی درقتل و عام زندانیان سیاسی و سپس نسل کشی.زخم آن سالها همیشه وهنوز با ماست. اگرچه کشتار خونین دهه ۶۰ و بویژه مرداد و شهریور ماه ۶۷ درپیشینه تاریخ نماد کم نظیرجنایت علیه بشریت است اما آمران ومجریان این جنایت هنوز درقدرت اند و برای حفظ سلطه خود حتی از تکرارآن شرم ندارند. همه آن کسانی که بنام دین ودولت برای بقای خود درقدرت دست به چنین کشتاری زده اند مسوول این مرگ های تاریخی هستند.
امسال درشرایطی یاد آن زندهاند یشان سربدار را گرامی میداریم که با انتشار نوار صوتی حسینعلی منتظری درجمع ” هیئت مرگ” رسما سندی تاریخی دراختیار افکار عمومی ایران وجهان قرارگرفته است. تا دیروز قتل های آن دوره انکار میشد و امروز رسما درمقام دفاع برامده و کشتار را افتخارافرین می خوانند. فارغ از دلایل چند گانه مخالفت و پیشنهاد تغییرزمان اعدام ها اما این نوارصوتی یک نکته برجسته و پررنگ را با خود دارد وآن اینکه روح کلی و جوهره وجودی جمهوری اسلامی را روشن میسازد که چگونه برخی با پا فشاری و برخی دیگر با سکوت خود این زخم عظیم اجتماعی تاریخ معاصررا رقم زدند و بدین سبب مسوولیت انجام این جنایت را برعهده این و یا آن نهاد ومقام گذاردن فریبی بیش نیست و این نکته روشنگراست که جنبش داد خواهی به درستی همواره برآن پای فشرده است.
وظایف امروز هنوز هم طی طریق افشاگرانه و روشنگر دیروز است که چگونه درطول بیش از ۳ دهه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی از فردای بهمن ۵۷ بدین سو، هزاران انسان عاشق زندگی سربه دار شدند و چه سینه های مالا مال از عشق و سرور، عاطفه و مهر، ارمان خواهی و تعلق خاطر به زحمتکشان و طبقات محروم جامعه درسینه کش دیوار با گلوله های پاسداران سرمایه با تلی از خاک پنهان گشتند. نامشان چیست و درکجا ها دفن گردیدند و چه انبوه بیشمار آن جانها که تا به امروز حتی برای اعضا خانواده شان نیز بی ردو نشان باقی مانده اند؟ تنها نشان ، گلهایی است که بر خاوران های ایران روییده است. باید نشان داد و نتیجه گرفت که مبارزه این همه انسانهای زندگی مدار بیهوده نبوده و نیست بلکه منطق بقا و ادامه زندگی است که باید بنام یکایک آنان ثبت گردد. دراین میان اپوزسیون چپ انقلابی و ترقیخواه می تواند و می باید در مضمون یک جنبش عظیم توده ای امر دادخواهی را درمجاری یک زنجیره کارزارهای جهانی با بازشکافی عمق جنایات صورت گرفته در سراسر ایران برهمگان آشکار ساخته و همه ابزارهای تبلیغی را درخدمت افشاگریهای همه جانبه بر علیه این رژیم قراردهد. اگررژیم با انواع ترفندها نگذاشته بود که نسل جوان امروز از جنایات آن سالها آگاه گردد اما انتشار نوارصوتی مورد اشاره ودعواهای برخاسته از تناقضات ذاتی این رژیم حول آن می تواند یاری رسان جنبش داد خواهی وعدالت طلبانه ایران باشد. جنبش عظیم توده ای ودادخواهی با نورافشانی برآن دوره جهنمی به درستی نشان داده است که درمبارزات خود برای سرنگونی این رژیم به پشتیبانی، همدلی وهمراهی همه کارگران ، آزادیخواهان و حق طلبان جهان نیا ز دارد و درپی نجات دهنده ای نیست و نمی خواهد کار خود را به دیگران واگذار کند.
سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی تنها درصورتی می تواند به برقراری آزادی و طی راه برای سوسیالیسم بیانجامد که بوسیله جنبش کارگری- توده ای ایران انجام گیرد. دلبستن به اهرم هایی جز برآمد توده ای قوی نتایجی چون عراق ، افغانستان ، لیبی و سوریه را درپی خواهد داشت که ازبرکت دموکراسی نوع امریکایی و کمک رسانی های ” نوع روسیه، ایران، ترکیه و عربستان سعودی ” به ویرانه ای تبدیل شده و جنگ و بحران مشخصه اصلی این کشورها گشته است. جنبش دادخواهی در انجام اصلی ترین وظیفه خود یعنی برای حفظ و صیانت ازاهداف آن نسل آرمانخواه مبارز جز تکیه بر نیروی عظیم توده ای راه دیگری نمی تواند درپیش گیرد.
با این باور است که شعار نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم معنامی یابد و به یقین روزی جنایتکاران نظام از هرطیف و جناحی که باشند دریک داد گاه علنی وعادلانه به بازخواست کشیده خواهند شد ومجازات هایی متناسب با نقششان دراین کشتار تاریخی دریافت خواهند کرد.
با مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم همصدا شویم تا به سرکوب های سراسری رژیم اعتراض نمایئم و آزادی بی قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی را خواستارشویم. دربحبوحه رو به رشد مبارزات جاری کارگران، زنان ،معلمان و زحتمکشان ایرانماخود را درکناروهمراه آنان میدانیم.

یاد جان های بیقراری که ایستاده فروافتادند همیشه ماندگار خواهد ماند.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد ازادی – زنده با سوسیالیسم

اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
شهریورماه ۱۳۹۵ – سپتامبر۲۰۱۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »