اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

«دردمو به کجا. به کی بگم. واقعا”… «یعنی بنده هیچ حقی در این کشور ندارم.؟»!.*

این آخرین کلام «زهرا نوید پور»*،دخترجوان بی یار و یاوری است که زیر فشار فقر ونداری ودر پی یافتن شغلی برای تامین معیشت خود ومادرش، به دام یکی از هزاران مهره فاسد ،غارتگر وتجاوزکار جمهوری اسلامی که افتخار نمایندگی مجلس ارتجاع را نیز یدک میکشد، گرفتار آمده و بعد از مورد تجاور قرارگرفتن، آزار و اذیت ادامه یافته و تهدید شده که درصورت اعتراض و شکایت سر به نیست خواهد شد.و بعد ازاینکه شکایت دختر از سوی دادگاه ها و مراجع مختلف بی جواب مانده و او تصمیم گرفته تا ظلم وستمی که توسط این مقام دولتی درحق وی و بسیاری دیگر روا شده است را افشا کند. سرانجام تهدیدات جنایت کار و متجاوز عملی میشود و جسد بی جان دختر شاکی در منزل اش پیدا میشود. یعنی همانطور که متجاوز اعلام کرده بود ،قربانی بی سرو صدا و بدون اینکه دادرسی باشد، کشته میشود ومتجاوز وقاتل برغم داشتن پرونده ای مشابه و برغم آگاهی مقامات سه قوه و نمایندگان مجلس ارتجاع، هیچکدام از«دادگاه »ها به بررسی این پرونده نمیپردازند ویا تحت فشار آنرا نصفه ونیمه رها میکنند وعامل تجاور وتهدید نه تنها دستگیر ومحاکمه نمیشود بلکه ارتقاء مقام مییابد و آنقدر آزاد و بی خیال که تهدیدات خود را عملی میکند. واکنون که قربانی توسط متجاوز به قتل رسیده است بدون تردید این پرونده تحت عنوان «خودکشی»شاکی، برای همیشه درجمهوری اسلامی بسته خواهد ماند. اماآیا پرونده این جنایت و جنایات مشابه نزد افکارعمومی نیز بسته خواهد شد و بی پاسخ خواهد ماند؟
این سئوالی است که هرانسان باوجدانی با آن روبروست .این حقیقت که جرم وجنایت و فساد و رانت خواری و غارت و چپاول دسترنج عمومی و سرکوب هر منتقدی درچهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی به یک امر روزمره و عادی تبدیل شده است، برکسی پوشیده نیست .درکنار جنایات بی مکافات مهره های رژیم وتجاوز و غارتگری آنها درگوشه و کنار کشور، ما شاهد جنایات سازمانیافته علیه کارگران ، معلمان ، دانشجویان ، دهقانان و جوانان بیکار و معترض هستیم . دستگیری و شکنجه کارگران نیشکر هفت تپه،فولاد اهواز،شلاقکش کردن کارگران ،زندانی کردن معلمان، دانشجویان، هنرمندان وسایر معترضین ومنتقدین ویاسربه نیست کردن آنها مرتب درحال تکراراست.
با این توصیف افشاگری اخیر اسماعیل بخشی، یکی از کارگران مبارز نیشکر هفت تپه ، نه جنبه افشاگری -که کوس رسوائی رژیم ازاین بابت برسرهربامی زده میشود- ،بلکه رویکردی است به توده های تحت ستم واستثمار ، که جستجوی دادرسی به ظلم وستم وزندان وشکنجه و قتل و تجاوز دراین نظام آب درهاون کوبیدن است و اینکه رژیم سراپا فاسد توسط باند های مافیائی و جنایتکار اداره میشود وگوششان به تظلم خواهی امثال زهرا نوید پور و اسماعیل بخشی و غیره بدهکارنیست، امرواقعی است. یعنی همین است که میبینید و اعمالی که هرروزه شاهد اش هستید،وبرای رهائی از این وضعیت معجزه ای درراه نیست. مادام که احزاب و افراد کاسه لیس طبقه حاکم تماما افشا نشده و اعتماد توده های زحمتکش مردم از آنها سلب نگردیده است ومادام که دارودسته مافیای قدرت وثروت و جنایتکاران واژگون نشده اند،امید برای رهائی بکلی مردود است. امیدواقعی زمانی جوانه میزند و رشد وگشترش یافته وبه نیروی مادی تبدیل میگردد که انسانها درمقابل ظلم وتعدی که بردیگران میشود ساکت ننشیند و به اعتراض برخیزند و به همراهی ویاری کسانی بشتابند که درگوشه وکنار کشور دراعتراض به این بی حقوقی ها و ظلم وستم واستثمار وفساددامنگستر به پاخاسته و به اشکال مختلف نظیر اعتصابات ، تجمعات و تظاهرات و غیره به مبارزه دست میزنند.آگاهی از حق و حقوق ،طبقاتی ،سیاسی واجتماعی خویش ومبارزه درجهت تحقق آنها ، پشتیبانی عملی از مبارزات و تلاشهای همدیگر و دست تنها نگذاشتن حتی یک فردی نظیر زهرانوید پور که اینگونه توسط نماینده مجلس ارتجاع مورد تجاوزقرارگرفته و فریاداش گوش شنوائی نداشته است،بویژه پشتیبانی از مبارزات کارگران ،معلمین وجوانان ازوظایف انسانی هر فرد با وجدانی است که میخواهد از ستم واستثمار و زور وسرکوب نظام حاکم رهائی یابد.
یدی شیشوانی 21 دیماه 97
خبر وگزارش مرتبط
پیکر زهرا نویدپور، دختری که نماینده مجلس ملکان را به تجاوز جنسی متهم کرده بود و در میانه یک روند حقوقی قرار داشت روز یکشنبه در منزل مادری خود در شهر ملکان پیدا شد. گمانه‌ها در مورد نحوه جان باختن او متعدد است بنابراین تا زمان اعلام نظر پزشکی قانونی نمی‌توان علت فوت او را مشخص شده دانست. در مجموع مدارک و گفت‌وگوهایی که هرانا از خانم نویدپور داشت وی از قصد خود برای پیگیری حقوقی و احقاق حقوق خود سخن گفته بود. از سوی دیگر وی به تهدید مکرر خود توسط متهم (نماینده مجلس) و عوامل او اشاره کرده بود و اساسا به همین دلیل نامه ای به قاضی پرونده نوشته بود و مدعی شده بود که “امنیت جانی ندارد” او از قاضی بابایی بر اساس دست‌نوشته‌ای که در ادامه می‌آید تقاضای تامین امنیت خود را کرده بود.

به گزارش هرانا، روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه ۹۷، پیکر زهرا نویدپور، متهم کننده سلمان خدادادی، نماینده مجلس به آزار و تجاوز جنسی در منزل مادری خود پیدا شد.
پیکر وی به بیمارستان فارابی در ملکان منتقل شد؛ با این حال گفته می‌شود در زمان انتقال هیچ گونه علائم حیاتی در وی دیده نشده است.
این شهروند ملکانی که نماینده مجلس شهر خود را به تعرض جنسی و سوء استفاده از موقعیت متهم کرده بود پس از گفتگوی نخست خود در خردادماه سال جاری با هرانا، در ماه‌های اخیر در کنار روند حقوقی دست به گفتگو با رسانه های بیشتری و طرح مکرر اتهامات زده بود.
خانم نویدپور در ماه‌های اخیر بطور مستمر اعلام کرده توسط نماینده مجلس تهدیأ می شود. خانم نویدپور که به اقدامات حقوقی متعددی دست زده بود به شکایت در مرجع قضایی نیز پرداخت. جلسه اول دادگاه رسیدگی به شکایت زهرا نویدپور با حضور سلمان خدادادی و بدون حضور شاکی برگزار شده بود. به گفته زهرا نویدپور در جلسه دوم مشخص شد که تمام اتهامات مطروحه توسط سلمان خدادادی در جلسه اول رد شده بود.
جلسه دوم دادگاه با حضور زهرا نویدپور، و بدون حضور سلمان خدادادی برگزار شده بود.
زهرا نویدپور در ارتباط با این جلسه دادگاه به گزارشگر هرانا گفته بود: “از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح شروع جلسه شد. اولش خیلی تند رفت قاضی که منو محکوم کنه گفتش تمام حرفها و ادعاهای تو دروغ هست چنین چیزی ممکن نیست. اگر هم باشد تو خودت با میل خودت کردی. میخوای پرونده را ببندم بزارم کنار. گفتم چه لزومی داره دروغ چنینی بگم .برگشته میگه بدلایل سیاسی که بخواهید سلمان را تخریب کنید. گفتم گیرم من دروغ میگم پس اون فایل صوتی تماسش بامن که خودش داره اعتراف میکنه تهدیدم میکنه آیا اونم دروغه؟ پرینت تماسهام آیا اونم دروغه؟”.
وی ادامه داده بود: “خیلی سوالهای خصوصی. اینکه علت طلاقم. چه سالی وارد دانشگاه شدم. آخرش من گفتم من تنها مدرکم برای اثبات حرفم فقط همین فایل صوتی هست. می‌خواید قبول کنید نمیخواید هم که هیچ باز شما هر حکمی را مصلحت میدونید اونو بدید من حرفی ندارم. آورد فایل را گوش کردن با گوشی خود من نتونستن ترکهای اونجا هم ترجمه کنن. بخودم گفت فقط همین فایل برامون کافی بود. زود اینارو ترجمه کن چند تا برگه داد ترجمه کردم گفت همین کافیه. اینکه قبلا سلمان یک ماه بازداشت بوده را گفت تو می دونستی. گفتم نه بیخبر بودم. به زور می خواست گردنم بندازه که خودم با میل خودم اون کارو کردم. اینقدر سوال های خصوصی کرد که هنوز دارم از شرم حالم به هم میخوره”.

در تاریخ ۱۴ مهرماه سال جاری جلسه سوم دادگاه رسیدگی به شکایت زهرا نویدپور توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی با ابلاغ قبلی با حضور سلمان خدادادی به همراه ۵ وکیل دادگستری و زهرا نویدپور بدون حضور وکیل برگزار شد.
طبق اظهارات خانم نویدپور، در این جلسه دادگاه سلمان خدادادی ابتدا منکر تمام اتهامات شد و پس از اینکه قاضی بابایی به وجود مدارک و اعترافات خدادادی در این اسناد اشاره کرد، سلمان خدادادی برآشفت و گفته است: “من تجاوز کرده‌ام و چند بار این کار را کرده‌ام و دلم خواسته این کار را بکنم” و علیرغم تاکید یکی از وکلا مینی بر انکار اتهامات و تاکید قاضی به محکوم شدن وی با این اعترافات، او کاملا با لحنی عصبی و پرخاشگرایانه تمام اتهامات را پذیرفت.
به گفته خانم نویدپور، قاضی در این جلسه برای سلمان خدادادی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرد و به دلیل عدم تامین وثیقه به مدت یک ساعت در بازداشت ماند و با تامین وجه نقد ضمانت موقتا آزاد شد. قاضی به زهرا نویدپور گفته بود با این اتفاقات و مدارک ظرف ۱۰ روز آینده رای صادر خواهد شد و حتما با شما تماس خواهیم گرفت.
زهرا نویدپور ۱۰ روز بعد مجددا به دادگاه احضار شده و به تهران رفته بود. در محل دادگاه به وی گفته بودند قاضی حضور ندارد و جلسه دادگاه لغو شده است.
به گفته زهرا نویدپور پس از آن دیگر نه قاضی بابایی و نه شورای نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ پاسخی در ارتباط با پرونده وی ندادند. با شورای نگهبان هم تلفنی صحبت کرد و به او گفتند دیگر از دست ما خارج شده و کاری از ما ساخته نیست. بهتر است بروی زندگی‌ات را بکنی و این جریان را فراموش کنی.
خانم نوید پور در پی شکایت خود مدعی شده بود که مورد تهدید جانی از طرف نماینده مجلس قرار گرفته است برای همین در تاریخ ۲۵ مهرماه نامه‌ای به شرح ذیل به قاضی پرونده خود نوشت:

“ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران آقای بابائی
احتراما مستحضر میدارد. اینجانب زهرا نویدپور فرزند:ارشد ساکن تبریز شاکی آقای سلمان خدادادی؛ پرونده شماره : ۹۷۰۹۹۸۴۱۴۱۳۰۰۱۷۸ از روزی که شکایت خود را به دادگاه اعلام کردم .تهدیدات و مزاحمتها توسط عوامل مشتکی عنه شدت یافته است. حدودا مدت دو هفته هست هرروز این تهدیدها بصورت شبانه روز صورت میگیرد و تهدیدشان اینگونه است .که سر راه بنده نفر مینشانند. و میگوید .باید تا سه روز دیگر در دادگاه بصورت کتبی رضایت داده و بنویسی که سپاه و آقای صالح رحمتی فرمانده سپاه ملکان تو را تحریک کرده است. در غیر اینصورت پوست بدن هر دو شما (بنده و آقای رحمتی ) کنده و آقای رحمتی را تیر باران می کنیم. و جسد هر دو شما را مقابل سپاه آویزان میکنیم. در کل امنیت و آسایش مرا کاملا گرفته اند جان من هر لحظه در خطر است. لذا از حضرتعالی خواهشمندم اقدامات لازم را مبنی بر حفظ امنیت اینجانب مبذول بفرمائید.”
او مورخ ۷ آبان ماه در خصوص بی اعتنایی به تهدیداتی که علیه‌اش صورت گرفته بود به گزارشگر هرانا گفت “در واقع برای هیچ یک از ارگانها مهم نیست برای من چه اتفاقی بیفتد. همه فقط به فکر اون …. هستن. واقعا من هیچ امنیتی ندارم. الانم ۸ روز هست جای دیگه مخفی شدم از ترس جانم. دردمو به کجا. به کی بگم. واقعا”.

زهرا نویدپور در تاریخ ۱۸ آبان ماه یادداشتی برای هرانا فرستاده بود. او در این یادداشت گفته بود: “قاضی فقط وثیقه دویست میلیونی (برای سلمان خدادادی نماینده مجلس) صادر کرد. اما هنوز هم کسی جوابگو نیست و بنده بخاطر تهدیدهای عوامل سلمان خدادادی از ترس جانم آواره و در به در شده ام. و از آخرین رسیدگی دادگاه ۳۵ روز میگذرد. ولی هنوز جوابی دریافت نکرده ام .حرف و درد دل بنده این هست. این کشوری که ادعا میکند جمهوری اسلامی هست و با اینکه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دادستان شورای نگهبان. مجلس .نماینده های مجلس و آقایان لاریجانی و مطهری و خانم سلحشوری .حضرتی. همه در جریان هستن. برای هیچ کدام از ارگانها مهم نیست چه بلایی سر من آمده و خواهد آمد. و مدام از سلمان خدادادی بخاطر اینکارش تقدیر و تشکر میگردد. هر روز پست و مقام جدید و قوی به ایشان واگذار میشود. و اینجا بنده بدون پول کاملا بیکار و تنها و غریب آواره. آیا بنظر شما این عدالت اسلامی هست. اگر اسلام این هست .پس ….. یعنی بنده هیچ حقی در این کشور ندارم.؟ کشور و شهری که نتواند امنیت و آسایش یک زن را فراهم کند .پس باید نابود شود. حتی یکی از نیروهای وزارت اطلاعات در جواب بنده گفت مجبوری یا با ما رابطه جنسی داشته باشی .یا برو یک تابلو تهیه کن بنویس من ف… هستم و بچسبان به در خونه. اینطوری میتونی پول دربیاری. من دردم را به کجا به چه کسی بگویم. آیا این عدالت اسلامی هست؟؟؟
وی همچنین در تاریخ ۵ آذرماه به گزارشگر هرانا گفته بود که پرونده شکایت او را از تهران به تبریز بازگردانده‌اند، او افزود “پرونده را برگرداندند تبریز. عمدا این کارا را می‌کنند تا روند رسیدگی را کش بدهند. اینا (دستگاه قضایی) اصلا عین خیالشون نیست ها، پنجاه روز از جلسه دوم گذشته چند بار پیگیری کردم هنوز جوابی نمیدن. امروز هم پیگیر شدم با لحن تند و بی نزاکت بازم جواب سربالا دادند”.

زهرا نویدپور طی هفته‌های اخیر از پیگیری شکایت خود به هرانا خبر داده بود؛ وی در تاریخ ۲۷ آذرماه از تماس مجدد با شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و به گزارشگر این خبرگزاری گفته بود: “به آنها گفتم شما هم مثل شورای نگهبان و مجلس به حرف من اهمیت نمیدین. گفتن چون خودسرانه عمل کردم کارم لنگ خواهد بود. میدونم حتمن منو بازداشت میکنن ولی شما در دسترس باشید اگه برام اتفاقی افتاد …. الان خونه مادرم هستم. یه مقدار بیشتر مادرمو در جریان گذاشتم و بهش گفتم چی شده. اگر خبری ازم نشد و اتفاقی افتاد باهاش تماس بگیرید”.

زهرا نویدپور ۲۸ ساله، اهل شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی پیشتر گفته بود “در چهار سال گذشته مورد آزار جنسی سلمان خدادادی، نماینده مجلس از شهر ملکان قرار گرفته‌ام.”
این دختر که ماجرایش شباهت زیادی به قربانی دیگر این پرونده داشت پس از چهار سال آزار و اذیت و بی‌توجهی مسئولان نسبت به طرح شکایت در حراست مجلس شورای اسلامی، سکوت خود را شکسته و برای نخستین بار در خردادماه سال جاری در گفت‌وگویی با هرانا به شرح ماجرا پرداخته بود:

“آشنایی قبلی من و آقای سلمان خدادادی (نماینده مردم ملکان در مجلس) مربوط به سال‌های گذشته و زمانی بود که پدر مرحوم من در سپاه با ایشان همکار بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد و من با وجود بیماری مادر و وضعیت نامساعد مالی خانواده‌ام، به دنبال شغلی مناسب جهت گذران زندگی بودم. یک روز تصمیم گرفتم به فرمانداری مراجعه کنم. پس از مراجعه و دیدن تجمع مردم متوجه شدم که قرار است آقای خدادادی به آنجا بیایند تا مردم مشکلات خود را به ایشان بگویند. پس از اینکه درخواست خود را طی نامه‌ای به ایشان دادم به من گفتند که برای گرفتن پاسخ دو روز دیگر با وی تماس بگیرم. دو روز بعد و زمانی که تماس گرفتم به من گفتند که من را در دیوان محاسبات تهران استخدام می‌کنند.
پس از چند روز مجددا خواستار پیگیری نتیجه قطعی شدم که که ایشان از من خواستند به دفترشان در تهران بروم تا مشکلم حل شود. من هم همراه با مادرم به تهران رفتیم و علیرغم وعده‌های ایشان مبنی بر پیگیری نتیجه‌ای نگرفتیم. پس از آن ایشان دوباره تماس گرفتند و گفتند به تهران بروم و این بار تاکید داشتند که نیاز نیست همراه با مادرت بیایی و او را این همه راه تا تهران بکشانی. به تهران که رسیدم با ایشان تماس گرفتم و گفتند مجلس نیستند و در دفتر مراجعات خود در تهران هستند و الان هم جلسه دارند. گفتند به آنجا بروم و منتظر بمانم تا جلسه‌شان تمام شود. زمانی که به دفتر ایشان در میدان ولیعصر رفتم و داخل دفتر شدم، بلافاصله در را روی من قفل کرد و پس از آزار و اذیت ،با اعمال زور به من تجاوز کرد و نهایتا با تهدید از من خواست تا به کسی چیزی نگویم. آن روز را هرگز از یاد نمی‌برم. دنیا روی سرم خراب شده بود. عضلاتم قفل کرده بودند و نمی‌توانستم از جایم تکان بخورم. به من گفت که قرار است چند نفر از همکارانش به آنجا بیایند و سریع‌تر از آنجا خارج شوم. گفتم فقط می‌خواستی این کار را بکنی و قصد کمک به من و خانواده‌ام نداشتی و در جوابم گفت که می‌خواهد کمکم کند و این کار را هم می‌کند. گفتم دیگر نمی‌خواهم و فهمیدم چه طور آدمی هستی. به زحمت از آنجا خارج شدم و به ایستگاه راه‌آهن رفتم و به شهرمان برگشتم. در راه به همه چیز فکر کردم. حتی به خودکشی و راحت کردن خودم از زندگی. اما به خاطر وضع خانواده‌ام مجبور شدم سکوت کنم و ادامه دهم.
پس از این حادثه، روزها، ماهها و سالهای بعد با من با عناوین و بهانه های مختلفی تماس گرفتند و حداقل یکبار دیگر به بهانه‌های واهی من را به منزل مسکونی خود در شهرک پرواز تبریز کشاندند و مجددا تجاوز کردند.”

این دختر که مدعی بود قربانی سواستفاده این نماینده مجلس از جایگاهش شده می‌گوید پس از یک دوره طولانی تهدید و تطمیع این نماینده نهایتا “به او زنگ زدم و گفتم دیگر شغل نمی‌خواهم فقط دست از سرم بردارد وگرنه می‌روم شکایت می‌کنم. اما در جوابم گفت هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی و تلفن را قطع کرد. مدتی گذشت اما باز هم تماس گرفت و این بار می‌گفت مرا دوست دارد و می‌خواهد با من صحبت کند. اما نپذیرفتم و نرفتم. حتی پیام‌های تهدیدآمیز برایم ارسال می‌کرد که اگر نروم بلایی سرم می‌آورد ولی نرفتم و از ترس جانم مدام محل سکونتم را تغییر می‌دادم.”

زهرا نویدپور مدعی شده بود اقدامات این نماینده مجلس قربانیانی بیش از یک مورد دارد او یادآوری کرده بود “مدتی بعد بود در جمعی از دوستانم نشسته بودم و از یکی از دوستانم شنیدم که گفت خدادادی به او وعده کار داده و بعد هم به او تجاوز کرده و طی این مدت بارها خواسته دست به خودکشی بزند. آنجا بود که فهمیدم فقط پای من در میان نبوده است. مدتی پرس و جو کردیم و در نهایت متوجه شدیم چند نفر دیگر هم هستند که چنین بلایی سرشان آمده است. اما هیچ‌کدام از ترس جانشان حاضر نشدند جایی شکایت کنند.”

این دختر ۲۸ ساله که همزمان با قربانی دیگر شهادت خود را در اختیار هرانا قرار داده بود، در مورد پیگیری های صورت گرفته برای استیفای حقوق خود گفته بود “مدتی صبر کردم تا دیگر اذیتم نکند ولی فایده نداشت. اواخر فروردین به او زنگ زدم و گفتم هر بلایی سرم آوردی چیزی نگفتم ولی خواهش می‌کنم تمامش کن وگرنه به همه می‌گویم با من چه کردی. گفت جایی چیزی بگویی دستور می‌دهم بی سر و صدا تو را بکشند و آب از آب هم تکان نخورد. واقعا ترسیده بودم. بعد از قطع کردن تلفن سریع به ایستگاه راه آهن رفتم تا از آنجا به تهران بروم. در راه فکر کردم که دیدن دوباره‌اش چقدر عذابم می‌دهد و اینکه می‌ترسیدم بلایی سرم بیاورد. به تهران که رسیدم تصمیم گرفتم بروم و شکایت کنم. به کجا؟ نمی‌دانستم. تا اینکه به ذهنم رسید بروم کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کنم. راه دسترسی به کمیسیون را نمی‌دانستم! برای همین رفتم حراست مجلس و به آنها گفتم شکایت دارم. اولش به حرف‌هایم گوش نکردند تا اینکه گفتم اگر به حرف‌هایم توجه نکنید می‌روم شورای نگهبان شکایت می‌کنم! و با اصرار پذیرفتند. شرح ماجرا را به آنها گفتم. آنها هم گفتند باید برای اثبات مدرک داشته باشی و گفتم مدارک زیادی دارم. از صدایش که با من تماس گرفته و مرا تهدید کرده تا پیامک‌ها و …

پس از طرح شکایت در حراست مجلس که قرار شد به دست کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان برسد، آقای خدادادی چند بار دیگر تماس گرفت و گفت اگر شکایتم را پس نگیرم می‌تواند هر بلایی سرم بیاورد. من هم گفتم به شکایتم رسیدگی می‌کنم و ادامه می‌دهم چون حق دارم. چند بار دیگر هم تماس گرفت و باز گفت به دیدنش بروم تا مشکل را حل کند و باز هم وعده شغل داد و گفت قول می‌دهد همه‌چیز را درست کند، فقط بروم شکایتم را پس بگیرم. اما باز نپذیرفتم.”

این دختر جوان در خصوص نتیجه پیگیری‌های خود از نماینده مورد اشاره به هرانا گفته بود: “از تاریخ ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ که شکایت کردم تا به امروز چند بار با حراست مجلس تماس گرفته‌ام اما هر بار می‌گویند زمان لازم هست تا بررسی کنند و به شکایتم رسیدگی نمی‌کنند”.

پیشتر این قربانی در جریان پیگیری شکایات خود طی تماسی با محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از ایشان به جهت پیگیری این موضوع درخواست کمک کرده بود که آقای صادقی از این قربانی خواسته بود که موضوع را با کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح کند.
این درحالی است که پس از انتشار فایل صوتی گفتگوی سلمان خدادادی با یکی از قربانیان آزار جنسی در گزارش هرانا پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان در مجلس و جمالی نوبندگانی سخنگوی کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتگویی که مورخ ۲ مرداد ماه سال جاری با اعتماد آنلاین داشته گفته‌اند که هیچ شکایتی علیه نماینده مجلس مذکور به دست ما نرسیده است و در صورت وجود شکایت علیه این نماینده و اثبات اینکه اسناد موجود مربوط به این نماینده است شکایت می‌کنیم.

طی تماسی که این شهروند ملکانی با پروانه سلحشوری داشته و پس از دریافت بخشی از اسناد و مدارک، ایشان قول پیگیری موضوع و اصلاح گفتگویشان با اعتماد آنلاین را داده‌اند ولی با این وجود طی گذشت چند هفته گفته‌اند که دیگر در فراکسیون زنان نیستند و خبری از پیگیری موضوع توسط خانم سلحشوری و کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز نبوده و پاسخی از سمت آنها داده نشده است.

علی‌رغم پیگیری‌ها و تماس‌های مکرر این قربانی با کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان که “علی مطهری” و “مسعود پزشکیان” به عنوان نائب رئیس مجلس ریاست آن را بر عهده دارند آخرین پاسخ این بوده که به گفته «ریاست کمسیون» این مجموعه هیچ دخالتی در ارتباط با این موضوع نخواهد کرد و قربانی را به ارتباط مجدد و رفع مشکلات با خود سلمان خدادادی و پیگیری نکردن موضوع تشویق کرده است.
علی رغم اطلاع «علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس»، «علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نائب رئیسان مجلس و رئیس کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان و اعضای این کمسیون» و «پروانه سلحشوری و دیگر اعضای فراکسیون زنان مجلس» و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله «الیاس حضرتی و محمود صادقی» و همچنین «حراست مجلس شورای اسلامی»، «اطلاعات سپاه ملکان»، «اداره اطلاعات شهرستان ملکان»، «دادگستری و دادستان شهر ملکان» و بسیاری نهادها و ارگان‌های دیگر از جزئیات این موضوع نه‌تنها هیچ واکنشی از سمت هیچ فرد و نهادی در این باره دیده نمی‌شود، بلکه سلمان خدادادی در کنار سمت نماینده مجلس مردم ملکان و ریاست کمسیون اجتماعی مجلس، از تاریخ ۱ مردادماه سال جاری برای مدت ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیئت قایقرانی استان تهران نیز انتخاب شد.

لازم به ذکر است شورای نگهبان که به جهت رد صلاحیت کاندیدای نمایندگان مجلس بارها مورد انتقاد رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است اخیرا با همکاری خبرگزاری فارس “وابسته به سپاه پاسداران” مستندی تحت عنوان «خیلی محرمانه منتشر کرده است که در آن یکی از دلایل رد صلاحیت برخی کاندیدا را داشتن پرونده و سابقه قضایی به اتهامات مختلف از جمله تجاوز به عنف و داشتن روابط نامشروع عنوان می‌کند. عضو شورای نگهبان در این ویدئو مدعی می‌شود که شورای نگهبان با حساسیت بالایی تمامی سوابق کاندیداهای نمایندگی مجلس و رئیس‌جمهوری را بررسی می‌کند. با این حال سلمان خدادادی با داشتن سابقه محکومیت به جهت تجاوز به عنف و روابط نامشروع برای چندمین بار نه‌تنها توسط این شورا رد صلاحیت نمی‌شود بلکه مجددا به عنوان رئیس کمسیون اجتماعی مجلس و ریاست هیئت قایقرانی استان تهران نیز انتخاب می‌شود و به نظر می‌رسد این بار نیز در ارتباط با پرونده جدید سلمان خدادادی به شکل جانب‌دارانه‌ای از رسیدگی و پیگیری این پرونده سر باز می‌زند.

زهرا نویدپور که پس از طرح شکایت به شورای نگهبان، حراست مجلس و کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان به دادگاه ملکان نیز مراجعه کرده و طرح شکایت کرده بود علی‌رغم وعده دادستانی مبنی بر پیگیری پرونده، در تاریخ ۱۵ مردادماه با رد شکایت از طرف دادستانی و عدم رسیدگی به شکایت روبرو شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »