اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خیزش تشنگان بخون کشیده شد!!!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
خیزش تشنگان بخون کشیده شد!!!


از شامگاه پنج شنبه ۲۴ تیر، خیزش مردم و جوانان خوزستان در اعتراض به مشکل بی آبی و قطع برق شهرهای اهواز، آبادان، سوسنگرد، حمیدیه، شادگان، ملاثانی، قلعه چنعان، ماهشهر، خرمشهر، بستان، کوت عبدالله و برخی دیگر از شهرها را فرا گرفته است. توده های به ستوه آمده دست به تظاهرات خیابانی زده و در بسیاری از مناطق و خیابانها با آتش زدن لاستیک، اقدام به راهبندان و مسدود ساختن جادهها کرده اند.

پاسخ نیروهای سرکوب رژیم به مردمی که از کمبود آب شدیداً رنج میبرند و دامها و کشت و زرع آنان نابود میشود با گلوله بوده است و به جای آب، اعتراضات آنها را به خون کشیده است. مقامات دولتی چه در سطح استان چه فراتر از آن، نهفقط هیچگونه اقدامی برای رفع این کمبودها و نارساییها انجام ندادهاند، بلکه نیروهای مزدور گارد ویژه را برای سرکوب اعتراضکنندگان وارد عمل ساختهاند و پاسخ مردمی را با گاز اشکآور و شلیک گلوله هوایی و سرانجام شلیک به روی اعتراضکنندگان داده اند. بر اساس آخرین گزارشها تاکنون چهار جوان معترض به نام های “قاسم حمید بازم الناصری” در کوی کانتکس اهواز، “علی مزرعه” در منطقهی کوی زویه، “مصطفی نعیماوی”، اهل شادگان و “حسین آل ناصر” از اهالی سوسنگرد با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده اند.

رژیم چمهوری اسلامی که در بحرانی همه جانبه بسر می برد در وحشت از گسترش اعتراضات خیابانی و تظاهرات تودهای، حتی اعتراض مسالمتآمیز تودههای مردم تشنه و متقاضی آب را نیز با گلوله پاسخ میدهد. کارگران و تودههای مردم زحمتکش ایران با گسترش اعتصابات و اعتراضات خیابانی و تظاهرات تودهای باید عرصه را بر این رژیم جنایتکار تنگتر کنند و به حاکمیت ننگین و جنایتکارانه آن پایان دهند و به سوی گزینه شورایی کارگری خود گام بردارند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست تعرض وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم را به مردم حق طلب خوزستان به شدت محکوم می کند و پشتیانی بی دریغ خود را از مطالبات برحق این اعتصابات و خیزش های مردمی اعلام میدارد و از همه انسان های کمونیست و آزادیخواه و فعالین جنبش کارگری دعوت می کند که صدای حق طلبانه کارگران اعتصابی در صنعت نفت و پتروشیمی و هفت تپه و توده های مردم بپاخاسته خوزستان را رساتر سازند.

زنده باد مبارزات حق طلبانه کارگران و مردم بپاخاسته

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

27 تیرماه 1400 برابر با 18 ژوئن 2021

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »