اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حمله پلیس نظامی کامبوج به کارگران اعتصابی فاجعۀ دیگری ببار آورد

پلیس نظامی کامبوج به روی کارگران اعتصابی صنعت پوشاک آتش گشود که به کشته شدن  حداقل 4 کارگر اعتصابی و زخمی شدن بسیاری منجر شد و شب گذشته کارگران بسیاری توسط پلیس دستگیر شدند. بدنبال اعتصاب عمومی دهها هزار کارگر صنایع نساجی برای افزایش دستمزد، که از 24 دسامبر اغاز شده بود، کارگران جاده ای در حومه جنوبی پنوم پن را مسدود کردند. رژیم ضد کارگری کامبوج هم بیش از 500 پلیس ضد شورش را تار و کار کردن کارگران به کارخانه ها و خیابانها فرستاد.
این حمله وحشیانه پلیس با یک سری حملات دیگر از طرف نیروهای انتظامی ادامه داشت که کارگران زیادی از کارخانه های دیگر و مردم حامی آنها نیز مورد ضرب و شتم گسترده ای قرار گرفتند. یکی از این کارخانه ها کارخانه “یاکجین” است که پوشاک “گپ و وال مارت” – از
فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای آمریکا- را تولید می کنند. به گفته خود کارگران که اکثریت آنان را زنان کارگر تشکیل میدهند، کمتر کسی از این حملات وحشیانه، سالم باقی ماند.
سخنگوی پلیس نظامی کامبوج در توجیه این جنایت اعلام کرد: “که تقصیر خود کارگران است که به پاترولهای پلیس سنگ اندازی کرده اند و ما فقط انجام وظیفه کرده ایم”.
این منطق همیشگی سرمایه داری در توجیه جنایات و قتل و عام کارگران بوده، و برای حفظ نظم نکبت آفرین سیستم ضد بشری اش متوسل به پلیس و گارد ضد شورش و کشتار کارگران شده است. در منطق سرمایه داری، یک کارگر خوب یک برده مطیع خواهد ماند و شرایط نکبت باری که به آن محکوم شده است را ازلی وتقدیر محتومش میداند. و باز هم توجیه سرکوب هر اعتراضی به این تیره روزی را حفظ امنیت ملی اعلام می کند. همانطور که در ایران، ترکیه، مصر و آمریکا و دیگر نقاط دنیا کارگران و مدافعینش با همین توجیه کشته و شکنجه شده اند. دهها هزار کارگر مبارز کامبوجی  فقط بخش بسیار کوچکی از قدرت کارگران هستند. امواج سهمگین دریا از قطره های متلاطم شروع میشود و وظیقه هر کمونیستی وهر نیروی مدافع کارگر، حمایت همه جانبه و گسترده از این قطره های متلاطمِ کوچک است. باشد که بزودی به امواج سهمگینی بدل شوند که این نظم جهانی فقرآفرین و جنایتکار را برای همیشه به قعر تاریج روانه سازند.  پلیس کامبوج همچون دیگر مزدوران همردیفش در دیگر نقاط جهان، میگوید اگر کارگران سرکوب نشوند نتایج اعتصابشان فاجعه آور است و کنترل آنان دشوارتر خواهد بود. و ما کمونیستها هم میگوییم زنده باد انقلاب کارگری که آری فاجعه می آفریند ولی برای برده داران و این سیستمِ گندیدۀ کار مزدی.

حق برخورداری از اعتصاب و اعتراض بدیهی ترین حق کارگران است و کارگران در هر کجای دنیا حق دارند که به این جنایات و راهزنی قانونیِ اقلیتِ صاحبان سرمایه معترض شده و آنان را بخاطر تحمیل این سیه روزی به مصاف طبقاتی بطلبند.

ما این آدمکشی رژیم کامبوج را شدیدا محکوم کرده و خود را در کنار این کارگران مبارز و همصدا با مطالباتشان میدانیم.

برقرار باد همبستگی  کارگران جهان

پیروز باد مبارزات طبقاتی پرولتاریای جهانی

 

سازمان اتحاد فداییان کمونیست

پانردهم دیماه 1392

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »