اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حمله جنایتکارانه به محل استقرارموقت مجاهدین درکمپ لیبرتی رامحکوم میکنیم

حمله جنایتکارانه به محل استقرارموقت مجاهدین درکمپ لیبرتی رامحکوم میکنیم

اخبارمنتشره حاکی ازآن است که دیروز پنجشنبه هفتم آبانماه 1394 «کمپ لیبرتی»  محل استقرارموقت بخشی از نیروهای مجاهدین خلق ایران درعراق،  بوسیله گروهی  موسوم به «جیش المختار» مورد حمله موشکی قرار گرفته است. درنتیجه این حملات جنایتکارانه بخش زیادی از ساختمانهای محل اقامت مجاهدین  ویران و تاکنون 23 نفرکشته و تعداد زیادی زخمی شده اند.

مصاحبه خبرگزاری پارس وابسته به سپاه پاسداران با «واثق البطاط» رهبر این گروه  و پذیرفتن مسئولیت این حمله توسط وی و تهدید به تکرارآن، تردیدی باقی نمیگذارد که جمهوری اسلامی درطراحی واجرای این جنایت دست داشته است .

ما این اقدام جنایتکارانه علیه ساکنین «کمپ لیبرتی» را شدیدا محکوم کرده و به بازماندگان جانباختگان این حمله وحشیانه تسلیت میگوئیم وهمه احزاب و سازمانها و مجامع آزادیخواه  وایرانیان مبارز و مترقی را به اعتراض علیه این جنایت و آمرین و عاملین آن فرامی خوانیم.

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست  8 آبانماه 1394

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »