اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حمله به کمپ لیبرتی به فاصله کوتاهی بعد از سفر مالکی به تهران!

حمله به کمپ لیبرتی به فاصله کوتاهی بعد از سفر مالکی به تهران! 

شامگاه 5 دی 1392 کمپ لیبرتی با دهها فروند موشک از انواع مختلف هدف قرار گرفت. گزارشها حاکى از آن است که این حمله منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن بیش از 50 نفر از اعضای سازمان مجاهدین در کمپ لیبرتی شده است که حال برخی از مجروحین وخیم است . این چهارمین حمله موشکی به کمپ لیبرتی در سال 2013 است ، اردوگاه های این سازمان در عراق بارها و بارها به صورت مختلف مورد یورش واقع شده  و با اینکه دولت آمریکا، و سازمان ملل که طبق یک قرارداد چهارجانبه مسئولیت حفظ امنیت ساکنین اشرف و لیبرتی را بعهده دارند عامدانه از کنار قتل و عام این پناهنده ها بی اعتنا میگذرند. این حمله پس از سفر مالکی و مقامات امنیتی اش به تهران صورت گرفت و هنوز اجساد کشتار دهم شهریور در اشرف از سوى دولت عراق براى تدفین به مجاهدین تحویل داده نشده است.

بدنبال اشغال عراق توسط نیروهاى امپریالیستى  در سال ۲۰۰۳ سیاست سرکوب و معاملات ضد اخلاقى و انسانى کشورهاى امپریالیستى و کشورهاى ارتجاعى منطقه از قبیل ایران و ایادى آن در حکومت عراق بر علیه نیروهاى اپوزیسیون ایرانى مستقر در خاک عراق تشدید شد و در این راستا در اولین مرحله و بدنبال سیاستى که سالها پیش در جهت محدودیت مخالفین جمهورى اسلامى به پیش برده میشد , سازمان مجاهدین به عنوان اولین هدف انتخاب شد و بدنبال بمباران اردوگاههاى این سازمان در سال 2003 نیروهاى مجاهدین خلع سلاح شده و راه براى انجام اقدامات سرکوبگرانه بعدی هموار شد . سازمان مجاهدین اولین هدف و تنها هموار کننده اقدامات بعدى و توطئه گرانه اى است که در نهایت به اخراج و فراتر از آن تسلیم نیروهاى اپوزیسیون ایرانى مستقر در خاک عراق خواهد انجامید .

کمیته کردستان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بارها و بارها و در طى اطلاعیه هاى مختلف با اعلام این خطر از توهم پراکنى رایج نسبت به عملکرد احزاب حاکم تحت نفوذ  ایران در عراق پرهیز نموده و توجه عموم توده هاى تحت ستم و احزاب و جریانات سیاسى و مترقى را به وقوع حوادث در شرف وقوع که به قربانى شدن تعداد کثیرى از نیروهاى مخالف جمهورى اسلامى خواهد انجامید , جلب نموده و افکار عمومى را به مقابله جدى با اقدامات توطئه گرانه جمهورى اسلامى و ایادیش در حکومت عراق و سکوت و سیاست فریبکارانه امپریالیسم آمریکا در این راستا فرا خوانده است .

کمیته کردستان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ضمن تاکید بر تضادهای عمیق فکری و مرزبندی های مشخص با سازمان مجاهدین خلق  تسلیت خود را به اطلاع اعضاو هوادارن سازمان مجاهدین خلق و خانواده های بازماندگان و قربانیان این جنایات را اعلام میدارد و بار دیگر تمامى مجامع , سازمانها و احزاب انقلابى , مترقى و بشر دوست و همچنین افکار عمومى داخلى و بین المللى را براى مقابله جدى با این اقدامات جنایتکارانه به اعتراض فرا میخواند .

کمیته کردستان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

6 دی 1392

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »