اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حملات وحشیانه اسرائیل به نوارغزه

حملات  وحشیانه اسرائیل به نوارغزه

رژیم متجاور ونژادپرست اسرائیل  باردیگر توده های مردم  فلسطین را آماج حملات وحشیانه قرارداده است. آنها این بار کشته شدن سه جوان اسرائیلی  را بهانه حملات تجاوزکارانه خودقرارداده اند ،درحالیکه هنوز عاملین قتل آنها مشخص نشده است و سازمانهای فلسطینی نیزهیچکدام  قتل این نوجوانان را برعهده نگرفته اند. درنتیجه بمباران های مداوم  جنگنده های اسرائیل و حملات زمینی آنها به غزه تاکنون صد ها نفراز توده های رنجدیده مردم فلسطین کشته هزاران نفر زخمی و ازخانه وکاشانه خود آواره شده اند.حملات زمینی و هوائی اسرائیل بقدری گسترده و وسیع و بی رحمانه است که آمبولانسها قادربه انتقال زخمی ها  نیستند و اجسادکشته شدگان دروسط میادین و خیابانها به حال خودرهاشده اند.

رزیم ناتانیاهو این بار نیز همچون سالهای گذشته تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» دست به این جنایت هولناک زده است وی درحالی با این ادعا  جنایات جنگی علیه مردم فلسطین  را توجیه میکند که  بنا به اخبارمنتشره و ادعای فرمانده نظامی رژیم اسرائیل  درمقابل صد ها کشته و زخمی چندروز اخیر، تنها دو یا سه سرباز اسرائیلی کشته شده اند و تازه یکی از آنها هم با تیر نیروهای خودی به هلاکت رسیده است. رژیم سهیونیستی اسرائیل درحالی برطبل مبارزه با تروریسم » میکوبد که علاوه براشغال سرزمینهای فلسطینی  و بی توجهی به ده ها قطعنامه سارمان ملل  درمحکومیت  خانه سازی دراین سرزمینها که محل مسکونی وکار وزندگی میلیونا فلسطینی آواره بوده استو  بمباران خانه های مردم، مراکز آموزشی، بیمارستانها،  کودکستانها و فروریختن هزاران تن بمب بر محل اسکان آوارگان فلسطینی درحالی است که اسرائیل حتی حاضر به ترک مناطق اشغالی  نبوده و عملا با خانه سازی دراین مناطق  از برسمیت شناختن حق فلسطینیها برای تعیین سرنوشت خود وداشتن کشوری مستقل درمحدوده ای کوچک را هم برنمیتابد .  جنگ اخیر و حملات بربرمنشانه اسرائیل به مناطق مسکونی و کشتار زنان و مردان وکودکان بیگناه  به هربهانه ای که آغاز شده باشد، پیشبرد سیاستی است که طبقه حاکم اسرائیل درداخل و منطقه وفلسطین اشغالی دنبال میکنند لذا روشن است که تلاشهای  دبیرکل سازمان ملل برای اعلام آتش بس اگرهم به نتیجه برسد، آتش  بسی خواهد بود موقت وبسیار شکننده ، چرا که اسرائیل  و جنایتهای آن که مورد پشتیبانی امپریالیستها  ودولتهای مرتجع منطقه است  به هیچکدام از خواست های برحق مردم فلسطین گردن نخواهد گذاشت و توده های رنجدید ه مردم فلسطین  کماکان به آزمایشگاهی برای سلاحهای کشتارجمعی امپریالیستها تبدیل خواهند شد ومردم غزه بازهم درهول و هراس تکرارتجاوزی دیگر به سرخواهند برد.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  حمله ددمنشانه اسرائیل به توارغزه  را محکوم میکند و از مبارزات  توده های مردم فلسطین علیه متجاوزین پشتیبانی میکند وامید واراست که مقاومت و مبارزات خلق زحمتکش فلسطین و سایر خلقهای منطقه از یکسو واعتراضات افکار عمومی مترقی وانقلابی جهان ازسوی دیگر دولت صهیونیستی اسرائیل و حامیان امپریالیست آن را وادار به عفب نشینی کرده وسرانجام با با مقاومت ومبارزه توده های رنجدید ه مردم فلسطین  و شکل گیری جنبش های مترقی و انقلابی و سوسیالیستی چشم انداز واقعی صلح وثبات و زندگی مسالمت آمیزبین ملیت های مختلف ساکن منطقه از جمله مردم زحمتکش فلسطین و اسرائیل گشوده شود .

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست 25 تیر1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »