اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حمایت ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی وخواست های آنان، یک وظیفه انقلابی وانسانی است

حمایت ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی وخواست های آنان، یک وظیفه انقلابی وانسانی است

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج وارد سی امین روز شدوسلامتی جسمی بسیاری ازآنهارو به وخامت گذاشته است . این درحالی است که مقامات جمهوری اسلامی  نه تنها به خواست های زندانیان اعتصابی توجهی نمیکنند، بلکه با تشدید فضای امنیتی  درزندانها و سطح جامعه، به تعقیب و دستگیری فعالین سیاسی ،اجتماعی و صنفی ادامه میدهند.

درراستای سیاست تشدید فضای امنیتی درزندانها،ازچند هفته قبل زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج به بند تازه ای منتقل شده اند که زندانیان سیاسی را با محدودیت های کم سابقه ای مواجه کرده است . این بند اززندان علاوه برمحدودیتهای معمول زندانهای جمهوری اسلامی، به تجهیزات جدید کنترل  همه جانبه زندانیان سیاسی نیز مجهزشده است ، علاوه بر سرویسهای بهداشتی حتی محل تعویض لباس ها نیز ازطریق دوربین های مداربسته کنترل میشوند.بطوری که هیچ گونه حریم شخصی برای زندانیان سیاسی باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این محل مجهز به تعداد زیادی دوربین مداربسته و دستگاههای نظارتی است و همینطور دارای حفاظهایی است که آن را از باقی قسمتهای زندان جدا می کند.

مراجعه مکرر خانواده های زندانیان سیاسی به دستگاه های زیربط برای اطلاع ازوضعیت عزیزان خود نیز تاکنون بی  پاسخ مانده است .

باتوجه به محدودیت های موجود برای اطلاع رسانی ، تاکنون اسامی  ۱۷ تن از زندانیان اعتصابی از جمله؛ سعید شیرزاد، ابراهیم فیروزی، سعید ماسوری، امیر قاضیانی، شاهین ذوقی تبار، ابولقاسم فولادوند، وحید صیاد نصیری، محمد امیرخیزی، محمدعلی (پیروز) منصوری، جعفر (شاهین) اقدامی، رضا اکبری منفرد، پیام شکیبا، مجید اسدی، حسن صادقی، محمدنظری، حمید بابایی و رضا شهابی مشخص شده است.

در بین اعتصاب کنندگان محمدنظری و رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد، رسیدگی به وضعیت حقوقی پرونده خود را نیز علاوه بر اعتراض به محیط بند جدید مطالبه می کنند. رضا شهابی بدلیل فعالیت های سندیکائی خود درسال 89 به پنج سال زندان محکوم شد و دردوران زندان  به جرم  دست نکشیدن ازمبارزه ،دربیدادگاه های رژیم یک سال دیگر به محکومیت قبلی اواضافه شد. رضاشهابی کارگر مبارز، ازهنگام ورود به زندان دست به اعتصاب غذازده است واعلام نموده تا تحقق خواست هایش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

تشدید فضای امنتیتی درزندانها در پی گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات  دیگر اقشار اجتماعی دردستور مقامات جمهوری اسلامی قرارگرفته است تا بدینوسیله با ایجاد جو رعب و وحشت از دامنه اعتراضات واعتصابات و خطر گسترش و سراسری شدن آن جلوگیری کنند . اما سران رژیم این واقعیت را فراموش میکنند که فشارهای اقتصادی و سیاسی طاقت فرسا بر طبقه کارگر وزحمتکشان جامعه، جان آنها را به لب رسانده است و نه اکنون ونه دراینده با این تمهیدات نمیتوانند جلوی اعتراضات واعتصابات را بگیرند.

اکنون پیوستن به اعتصابات واعتراضات کارگری ودیگر زحمتکشان و نیز حمایت از خواست ها ومطالبات آنان به یک وظیفه مبرم برای هرانسان آزادیخواهی تبدیل شده است .

با حمایت از خواست ها ومطالبات زندانیان سیاسی و اعتصابات واعتراضات کارگران وزحمتکشان ،جبهه کارعلیه سرمایه و صف مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم را تقویت کنید وبرای رهائی از ستم واستثمار وزور وسرکوب طبقه حاکم  ورژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی متحد ومتشکل شوید.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – دهم شهریورماه 1396

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »