اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حماسه سیاهکل همیشه زنده و جاوید است

               حماسه سیاهکل همیشه زنده و جاوید است

درحالی سی و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل را گرامی میداریم که با گذشت هر سال از این حرکت تاریخی ارزش و اهمیت ان در سیر تحولات سیاسی و انقلابی ایران بیشتر وبیشتر روشن میگردد .

این حرکت هر چند به ظاهر اقدامی کوچک  ولیکن از عظمت و اثر گذاری شگرفی بر خوردار بود , بدنبال سرکوب گسترده و همه جانبه رژیم بعد از کودتای ۳۲ و رکود و سکونی که بدنبال خود فروشی عافیت طلبان توده ای گریبانگیر کمونیستها شده بود و در اوج یاس و ناامیدی توده ها , صفیر گلوله های رفقای سیاهکل فریاد رسای خشم و کین توده ها بود , روح تازه ای در کالبد بی جان کمونیسم در ایران دمید و نشان داد که کمونیستها زنده به انند که ارام نگیرند , کمونیستها این دشمنان سرسخت بورژوازی هیچ وقت از پای نخواهند نشست و در این راه از هیج جانفشانی دریغ ندارند , مهم نیست در جوی که به دنبال این حرکت فراهم شده است فرصت طلبان برای مطرح کردن خود و خوش خدمتی به بورژوازی به خیال خام خود با نقد ورد این حرکت به تخطئه ان بپردازند در حالی که میدانند اگر این حماسه تاریخساز نبود انها همچنان سر در لاک خود به امید ” فرج موعود” مینشستند . قدرت و عظمت حرکت زمانی به خوبی درک میشود که می بینیم در استانه سی وهشمین سالگرد ان بورژوازی طبق رسالت تاریخی خود اینبار توسط وزارت اطلاعات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی استین بالا زده و با چاپ کتابی قطور و سرشار از اراجیفی مضحک کمر به تخریب ” سلزمان  جریکهای فدایی خلق ” که زاده حماسه سیاهکل است , بسته است و صریحا اعتراف میکنند که با رژیم پهلوی درد مشترک و دشمن مشترک دارند و فدایئان کمونیست را دشمنان تاریخی خود میدانند .

بی شک بورژوازی را یارای ان نیست که در عزم اهنین ما در به اهتزاز نگاه داشتن پرجم سرخ رفقای سیاهکل , در تداوم راه گلگون پویانها , بیژنها , مسعودها و ……. و در عشق و ایمان به قدرت طبقه کارگر خللی ایجاد کند , این راه هرگز بی رهرو نخواهد ماند .

         مرگ بر نظام سرمایه داری به سرکردگی امپریالیسم امریکا

                    زنده باد سوسیالیسم

                  سازمان اتحاد فدایئان کمونیست  – کمیته ایالتی تهران –  ۱۶/ ۱۱ /  ۸۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »