اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حادثه دلخراش انفجار معدن ذغال سنگ یورت آزادشهر وفراافکنی مسئولین دولتی و کارفرمای جنایتکار معدن

 

فقدان ایمنی محیط کار، فاجعه دیگری آفرید .خبر بسیار تکاندهنده است. روزچهارشنبه 13 اردیبهشت  ساعت 30و11 دقیقه درنتیجه انفجاردرمعدن ذغال سنگ «زمستان یورت» آزادشهر، نزدیک به 25  نفراز کارگران این معدن جانباخته و عده ای زخمی شدند  و عده دیگری هنوز درعمق 1300 متری معدن محبوس هستند وتا این لحظه اطلاعی ازسرنوشت آنها دردست نیست.
وقوع حادثه دردناک انفجار معدن « زمستان یورت» آزادشهر وجانباختن و مجروح شدن  کارگران زحمتکشی که با دستمزدهای ناچیز ( آن هم بنابگفته یکی از کارگران با تعویق های چندین ماهه پرداخت میشد،)درعمق 1500 متری معدن کارمیکردند، دل هرانسانی را به درد میاورد. این درحالی است که سران رژیم و مافیای قدرت و ثروت که هچون اختاپوس برهستی  انبوه نیروهای کار و زحمت چنگ انداخته اند، برایشان جان کارگر دربرابر سود بیشتر پشیزی ارزش ندارد، لذا کوچکترین توجهی به ایمنی محیط خطرناک کاردرمعادن نمیدهند. درفاصله 5 سال گذشته، ده ها کارگر معدن درنتیجه  حوادث ناگوار ناشی ازفقدان وسائل و تجهیزات ایمنی درمحیط کار، جان خود را ازدست داده اند.
بنا بگفته وزیر صنایع، عمده ترین سهامدار این شرکت ، صندوق مهر ایرانیان (متعلق به بسیج وسازمان‌هاى زیر نظر رهبرى) بوده است که نه تنها کوچکترین توجهی به تامین ایمنی محیط کار نداشته اند بلکه بنا به ادعای وزیر صنایع ، معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر ..، حداقل ۶۶ دستگاه گاز سنج داشته که البته به گفته برخی کارگران، تعدادی از آنها دچار نقص فنی بوده است که باید بررسی شود. »  ازطرفی استاندار گلستان وفیض الله کاکوئی کارفرمای معدن علت اصلی حادثه انفجار وجان باختن کارگران را وقیحانه به گردن یکی ازکارگران تعمیر کار میاندازند.

این دوجنایتکارمدعی هستند «بدنبال از کارافتادن موتور دیزل این معدن، کارگران توسط یک دستگاه باطری قصد روشن کردن موتور دیزل کشنده لوکوموتیو را داشتند که به محض برقراری اتصال با جرقه ایجاد شده تونل منفجر می‌شود.»
آقای استاندار و کارفرما اما نمیگویند که اگر تجهیزات لازم درمعدن بود آیا لزومی به استفاده از باطری برای روشن کردن لکموتیو وجود میداشت؟ دوم اینکه آیا کارگران با شامه خود قراربود نشت گاز را در عمق 1500 متری معدن تشخیص دهند! یا کارفرما موظف بود قبل از اعزام صد ها کار گر به عمق معدن  و استثمار بی رحمانه آنان ، دستگاه ها و تجهیزات تشخیص نشت گاز تهیه ودر محل کار نصب مینمود؟!
درهمین رابطه یکی از معدنچیان حاضر در حادثه  فراافکنی های استاندار و کارفرما را رد کرده و میگوید: «معدن یورت آزادشهر سنسور تشخیص نشت گاز ندارد و علت اصلی این حادثه هم انفجار گاز به دلیل نشت آن بود.
این معدن همچون ده ها موسسه دیگر توسط سازمانهای وابسته به سران رژیم و مافیای قدرت به مفت خریداری شده و سپس اداره آنها به پیمانکارهای درجه چندم واگذار میشود و این پیمانکارها که عمدتا از اعوان وانصار سپاهی ها ، امنیتی ها هستند به پشتوانه حمایت دستگاه های سرکوب نظام اسلامی حاکم، کارگران را از ابتدائی ترین حقوق خود محروم میکنند و برای بهره کشی بیشتر، نه تنها موازین وقرارهای مرسوم بین المللی را به هیچ گرفته اند . بلکه هیچکدام از اصول و موازین  مصوب و رسمیت یافته وزارتخانه های خودشان را هم به رسمیت نمیشناسند . بطوریکه دسمزد کارگران دراین معدن برغم سختی کارازسطح حداقل تعیین شده درکمیسیون سه جانبه  دروزارت کار هم پائین تراست.
عکس/ دی ماه ۹۴ معدنچیان معدن زمستان یورت آزاد شهر به حقوق های عقب مانده خود اعتراض کردند و حالا …. 

کارگران با حقوق 700 تا 800 هزارتومان دستمزد ماهانه  بیش از 12 ساعت درروز کارمیکردند.و بعلت تعویق چندین ماهه دستمزد های ناچیز بارها دست به تجمع واعتراض زده بودند و بارها به نا امن بودن و خطر انفجار معدن هشدار داده بودند . اما این حادثه نشان داد که دولت و کارفرماها که هرروز مشغول تمرین چگونگی سرکوب کارگران توسط مزدوران خود هستند، حاضرنیستند  به راحتی به ندای کارگران واعتراضات مسالمت آمیز آنها پاسخ دهند. مادامی که کارگران همچون یک طبقه درمقابل دولت و سرمایه داران به میدان نیایند و از ابزارهای قدرت طبقاتی خود نظیر اعتصابات همبسته وسراسری  استفاده نکنند ، دولت و کارفرماها یک وجب عقب نشینی نخواهند کرد.
این حادثه و حوادث مشابه آن، نه ناشی از یک اشتباه و اتفاق موردی وغیرقابل جلوگیری ، بلکه جنایت آگاهانه و سازمانیافته ای است که  نظام سرمایه داری حاکم  برکشوربرای بهره کشی بیشتر ازنیروی کار مرتکب میشود. جنایاتی که نباید از سوی کارگران بی پاسخ ماند.
ما جانباختن کارگران معدن «زمستان یورت» آزادشهر را به همه بازماندگان آنان تسلیت گفته و خود را درغم آنها شریک میدانیم.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »