فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

جنگ غزه و واقعیت های موجود

 مسعود موسوی – منتشر شده در تشریه راه سرخ شماره ۱۳

   در هفته های گذشته بار دیگر درگیری بین فلسینی ها و رژیم صهیونیستی اسرائیل بالا گرفت ، در طی دوازده روز قریب چهار هزار موشک از غزه به سمت شهرهای اسرائیل شلیک شد و جنگنده ها و توپخانه اسرائیل بخشی وسیعی از مناطق مسکونی غزه را با خاک یکسان کردند ، بیش از ۲۵۰ نفر از ساکنین غزه و نزدیک به ۳۰ نفر از شهروندان اسرائیلی کشته شدند و نهایتا آتش بسی برقرار شد تا بار دیگر و زمانی دیگر این جنگ ارتجاعی شعله ور شود . با توجه به طرفین درگیری و اهدافی که دنبال میکنند با اطمینان میتوان گفت این درو تسلسل باطل هیچگاه متوقف نخواهد شد .  واقعیت جنگ غزه فرای تبلیغاتی که رژیمهای مرتجع هر دو سوی این جدال و جریانات رفرمیست موسوم به چپ ضد امپریالیست به اصطلاح محور مقاومت به راه میاندازند ، جدال بین فلسطین و اسرائیل جدال توده های فلسطینی و اسرائیلی نیست بلکه جدال بین باندهای مافیایی فلسطینی که هر کدام سر در آخور یکی از دولتهای مرتجع و جنایتکار منطقه دارند و به نمایندگی از این دولتها از یک سو و رژیم فاشیست و جنایتکار اسرائیل از سوی دیگر است و توده ها از هر دوسو صرفا قربانی و وجه المنازعه ای برای پیشبرد اهداف این جانیان هستند . در یک سوی این وقایع گروههای  مزدوری مانند حماس و جهاد اسلامی و حزب الله لبنان ، بنا براعتراف صریح رهبرانشان با برخوردار از کمکهای بی دریغ مالی و کالایی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی که از اموال و داراییهای کارگران و توده های محروم و فقر زده ایران صورت میگیرد ، زندگی انگل واری پیشه کرده و گوش به فرمان  حکام  ایران و در خدمت اهداف این جانیان هستند و بالطبع حفظ وضعیت جنگی و براه انداختن جنگهای کوتاه مدت دوره ای ضامن بقایشان است .

 ضمن اینکه برای جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی این باندهای مزدور ، تداوم آشوب و درگیری و جنگ در هر گوشه خاورمیانه نعمت بزرگی است که به راحتی بحرانها و تنشهای داخلی را به خارج منتقل کرده و اوضاع داخل را تحت الشعاع این تحولات قرار دهد و در عین حل در رقابت با دول مرتجع عربی برای استیلا بر منطقه از آن بهره بردای کند ، کمااینکه در جنگ اخیر عملا دولت خودگردان که جیره خور عربستان و امارات است ، اچمز شده و به حاشیه رانده شدند .  در سوی دیگر رژیم فاشیست و میلیتاریست اسرائیل قرار دارد که نطفه آن بر خونریزی و کشتار بسته شد و تا به امروز ادامه دارد و ادامه خواهد داشت جنگ و کشتار ضامن بقاء این رژیم و تداوم کمکهای مالی و تسلیحاتی امپریالیستهاست ، رژیم اسرائیل بدون دلارها و تسلیحات و همکاریهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا دوام نخواهد آورد پس ایجاب میکند که وضعیت جنگی و براه افتادن جنگهای دوره ای را همواره حفظ کند .

با مرور بر تاربخ هفتاد ساله درگیری های فلسطینیان با رژیم صهیونیستی به منظور ازاد سازی سرزمین فلسطین از دست اشغالگران صهیونیست ، بعد از هفت دهه آنچه از سرزمین فلسطین باقی مانده ، دو بخش در حد دو شهر کوچک  شامل کرانه باختری و نوار غزه است که همچنان سرزمین فلسطین محسوب میشود . برای دهه ها  سازمانهای انقلابی فلسطین منزل گاه و حامی انقلابیون منطقه بخصوص ایران بودند و اکنون به مرکز تجمع گروهی مزدور شده که از هیچ کاری حتی قاچاق مواد مخدر برای کسب درآمد و اداره زندگی خود رویگردان نیستند و فقط چشم به دلارهای اهدایی دول منطقه خصوصا ایران دوخته اند تا به قول حسن نصرالله از پوشاک و خوراک و دارو گرفته تا انواع تسلیحات و موشک از ایران دریافت کنند حتی شده در چمدان  و برای خواست ارتجاعی آزادی قدس شریف ! به کار ببندند . اکنون آنچه مغفول مانده توده های فقر زده و آواره و درمانده فلسطینی است که فقط هر از گاهی باید قربانی مطامع این باندهای مخوف جانی شوند و همچنین کارگران و توده های ستمدیده و به فقر کشیده شده ایران ثروتمند هستند که خود در فقر و گرسنگی و بیکاری دست و پا میزنند و این رژیم پلید با ثروت و دارایی آنها جیره خوارانش را پرورش میدهد و کل خاورمیانه را به خون کشیده . مشکل فلسین هیچگاه و به هیچ طریقی حل نخواهد شد و همواره به همین حالت استخوان لای گلو باقی خواهد ماند ، تا زمانی که رژیم جنگ طلب و فاشیست جمهوی اسلامی بر سر کار است و انگلهایی چون حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و حشد الشعبی زالو وار از خون و ثروت مردم ایران تغذیه میکنند . مشکل فلسطین هیچگاه حل نخواهد شد تا زمانی که فاشیستها در اسرائیل بر قدرت تکیه دارند و با جنگ آفرینی و آشوب تجدید حیات میکنند به خصوص در حال حاضر که رژیم اسرائیل در بحانی ترین و بی ثبات ترین دوران عمر خود قرار دارد .   

 مسعود موسوی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »