اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

جنایت تپه های اوین هرگزفراموش نمیشود

یادرفقا بیژن جزنی و یاران اش گرامی باد-
روز 30 فروردین 1354 هفت نفر ازفدائیان خلق رفقا بیژن جزنی، عباس سورکی، عزیز سرمدی، محمد چوپانزاده، احمد جلیل افشار، حسن ضیاظریفی، ودونفرازمجاهدین بنامهای مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذوالانوار دربالای تپه های اوین بادستان بسته توسط جلادان نظام شاهنشاهی به رگبار بسته شدند.این رفقای فدائی ازتئوریسین ها وکادرهای برجسته  جنبش کمونیستی وسازمان فدائی محسوب میشدند و درسازماندهی مقاومت درزندانها ونیز پاسخ به مسائل تئوریک و عملی جنبش  نقش مهمی برعهده داشتند و بیژن جزنی  و حسن ضیاظریفی و همرزمانشان ازجمله بنیانگزاران سازمان محسوب میشدند.آنهادرحال گذراندن دوران محکومیت خویش بودند که رژیم درهراس نقش آنها درگسترش جنبش انقلابی نقشه کشتار آنها راریخت و درتپه های اوین بوسیله مزدوران اش به اجرادرآورد. یادشان گرامی وراهشان پررهرو باد
برخی ازآثاری که ازرفیق جزنی برجای مانده است
• طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی خلق ایران (تاریخ سی سالۀ سیاسی)، چاپ اول انتشارات مازیار: اسفند ۱۳۵۷.
• پیشاهنگ انقلاب و رهبری خلق
• رابطهٔ جنبش انقلابی مسلحانه با خلق «رابطه پیشاهنگ با توده»
• دربارهٔ آگاهی و خودانگیختگی
• دربارهٔ مارکسیسم انقلابی و مارکسیسم بورژوازی
• دربارهٔ روانشناسی اجتماعی
• مسائل جنبش ضداستعماری و آزادی‌بخش خلق ایران و عمده‌ترین وظایف کمونیست‌های ایران درشرایط کنونی
• مبرم‌ترین مسائل جنبش انقلابی ما در لحظه کنونی
• حزب طبقهٔ کارگر ایران
• مشی سیاسی و کار توده‌ای
• وحدت و نقش استراتژیک چریک‌های فدائی خلق
• چگونه مبارزهٔ مسلحانه توده‌ای می‌شود
• مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی
• نامه‌ای از زندان
• چه کسانی به مارکسیسم-لنینیسم خیانت می‌کنند؟ ، انتشارات هم‌آهنگ، بی تا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »