اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

جشنواره بین المللی سینمای تبعید- سوئد برگزار می کند:

جشنواره بین المللی سینمای تبعید- سوئد برگزار می کند:

اعتصاب

درگرامیداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر و در انعکاس آثار سینمایی خلاق مبتنی برزندگی و مبارزات کارگران وزحمتگشان علیه بنیادهای طبقاتی،علیه استثماروستم و نیزدرشناساندن سینماگران پیشروی همسو با جبهه همبستگی با مبارزات کارگران و نیز برنامه ویژه ی نمایش فیلم و گفتگو با موضوع محوری ” حق اعتصاب” برگزارمی شود.

چرا که نظام لجام گسیخته بهره کشی و بازار آزاد، در شتاب سرسام آور توسعه خود برای کسب سود حداکثری، با انفجارها و بحران های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی گزیرناپذیر ناشی ازسلطه این نظام انحصاری روبرو شده است. مدافعان این سیستم راه برون رفت ازبحران ها و تنش ها را، و چگونگی تامین ثبات بازاروامنیت سرمایه را دگرگون کردن و تجدید ساختار مناسبات کار و سرمایه و درمحدود کردن حقوق دمکراتیک کارگران می بینند، و دراین راستا درگام نخست حق اعتصاب کارگران را به چالش کشیده اند وخواستارمحدود کردن ودرنهایت الغای آن می باشند. این برنامه تلاشی است درجهت  کالبد شکافی این توطئه نوین سرمایه داری؛ به ویژه حق اعتصاب.

برنامه:

برنامه با سرود انترناسیونال کارگران و اعلام همبستگی با کارگران و زحمتکشان جهان آغازمی شود و با خواست آزادی همه ی زندانیان سیاسی وصنفی ( معلمان، بازنشستگان، بی کاران، مال باختگان و….) و ازجمله فعالان جنبش کارگری ایران به ویژه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ادامه می یابد.

 

  • نمایش فیلم سینمایی ” او دالن 31 (  Ådalen 31  )  

کارگردان – بو ویدربری Bo   Viderberg   

فیلم به زبان سوئدی

این فیلم یکی از آثار برجسته سینمای سوئد است. فیلمی با ساختار سینمایی هنرمندانه در خلق روابط واقعگرایانه از زندگی روزانه مردم عادی و نیز از زندگی کارگران. فیلمی دربازتاب دراماتیک شکوفایی عشقی لطیف در بستریک رزم طبقاتی. کشاکش تصویری پرقدرت از شکوه بالنده خیزش کارگران وسازماندهی یک اعتصاب کارگری گسترده.

فیلمی که به اعتبار بیان سینمایی خلا قش یکی ازآثارمهم و کلاسیک تاریخ سینمای جهان شناخته می شود. فیلم تحسین شده درجشنواره های بین المللی سینمایی :

فیلم انتخابی آکادمی اسکار بعنوان کاندیدای بهترین فیلم خارجی، و فیلم برگزیده  کمیته انتخاب جشنواره سینمایی کن برای بهترین فیلم سال.

از آثار سینمایی دیگر بو ویدربری ( Bo   Viderberg  ) درزمینه جنبش های کارگری، فیلم سینمایی معروف ” جوهیل “ است. این فیلم برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره سینمایی کن در سال 1971 شد.

درهمه پرسی عمومی از سینماگران، منتقدین سینمابی، کارشناسان و اساتید سینمایی سوئد درسال 1995 فیلم محله چهارم Kvarteret Korpe   ) ) ساخته  بو ویدربری

( Bo   Viderberg  )  به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای سوئد انتخاب شد.

 

بو ویدربری ( Bo   Viderberg  )  در کارنامه سینمایی اش ساخت بیش ازده فیلم سینمایی و چند مجموعه تلویزیونی را دارد. علاوه برعرصه هنر سینما، در زمینه ادبیات و هنر تئاتر

بو ویدربری ( Bo   Viderberg  )  خالق بیش ازده رمان و درام های تئاتری مطرح می باشد.

تم های پایه ای تمام آثار بو ویدربری ( Bo   Viderberg ) ریشه درجامعه طبقاتی دارند. همدلی و تعهد او به ضرورت تغیرزندگی فرودستان، نگاه رادیکال او در بازتاب خلاقانه این ضرورت ها و اعتراض مستمر و بی پروای او به دگردیسی جا معه ی امروزسوئد درشکل گیری سیستم بوروکراتیک نو مبتنی بربهره کشی وکاهش رفاه اجتماعی عمومی، سازش ناپذیری او با این دگرگونی ها، بو ویدربری را تبدیل به هنرمند شورشی یگانه در تاریخ سینمای سوئد کرده است.

متاسفانه این هنرمند چپ و نوگرای مردمی دراول ماه مه سال  1997 درسن 66 سالگی درگذشت.

  • بحث و گفتگو: درونمایه فیلم و حق اعتصاب

شرکت کنندگان :

  • نماینده اتحادیه سندیکاهای کارگران سوئد – بخش غرب.

–  Karl Rudolfsson، نماینده واحد 4  سندیکای کارگران بندر گوتنبرگ. این واحد اخیرا مبارزه و مقاومت  پیروزمندانه ای را تا سرحد اعتصاب سراسری کارگران بنادر سوئد پیش برد. به گونه ای که کارفرما و سرمایه داران و سیاستمداران حامی شرکت بندر را مجبوربه عقب نشینی و پذیرش خواسته های کارگران کردند.

هماهنگ کننده بحث Harald Holst، کارگر سابق کارخارنه ماشین سازی ولوو، فعال برجسته جنبش های عدالت خواه و برابری طلب و جبهه های همبستگی بین المللی.

 

تاریخ : شنبه 4 ماه مه

زمان : ساعت 6 بعد ازظهر

مکان: Viktoriahuset- Viktoriasal

Linnégatan 21, vid Hagabion

ورود آزاد

این برنامه با حمایت اتحادیه آموزشی سندیکای کارگران سوئد ( ABF ) برگزار می شود. برای آگاهی بیشتر با پست الکترونیکی جشنواره تماس گرفته شود:

info@exilefilmfestival.com

جشنواره بین المللی سینمای تبعید- سوئد

بو ویدربری ( Bo   Viderberg  )           

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »