اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تیزر شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در حمایت از فراخوان تجمع سراسری معلمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »