اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

توطئه های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

توطئه های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم!

دو هفته از اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از اول اردیبهشت ماه با مطالبه محوری افزایش ۷۹ درصدی دستمزدها و بیست روز کار و ده روز استراحت و دیگر خواسته‌های رفاهی میگذرد. کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی که ابتدا با تهدید کارگران به اخراج دسته جمعی و استخدام کارگران جدید وارد عمل شدند، در ادامه با توسل به حیله و نیرنگ های فریبکارانه برای ایجاد تفرقه در صفوف کارگران در تلاش هستند که اعتصاب کارگران را به شکست بکشانند.
در ادامه این تهدیدات و توطئه‌گری‌ها علیه کارگران اعتصابی، روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که «با رصد اطلاعاتی با حمایت و اقدام قاطع دستگاه قضایی، تعدادی از پیمانکاران متخلف تامین نیروی انسانی پروژه‌های توسعه‌ای پارس جنوبی، احضار و بازداشت شدند.» این خبرگزاری امنیتی دلیل اصلی بازداشت این پیمانکاران را «تخلفات متعدد در حوزه کارگری، همراهی با فراخوان‌ها و اقدامات ضد انقلاب و ایجاد اعتصابات در پروژه‌های توسعه‌ی صنعت در منطقه پارس جنوبی» اعلام کرده است. سپاه پاسدارن با این تبلیغات فریبکارانه می خواهد، تعدادی “پیمانکار متخلف” را عامل اصلی شرایط فلاکتباری که به ده ها هزار کارگر پروژه ای در صنایع نفت گاز تحمیل شده است معرفی کند. در این تردیدی نیست که یکی از خواسته‌های مهم کارگران برچیدن شرکت‌های پیمانکار است و وجود شرکت‌های پیمانکار مدیون رژیم اسلامی و سپاه پاسداران است. دولت، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت‌های پیمانی دشمنان کارگران هستند و بد و خوب هم ندارد. اما سپاه می‌خواهد با منتسب کردن اعتصاب کارگران به فراخوان نیروهای “ضد انقلاب”، برای فعالین کارگری و سازماندهندگان اعتصاب پرونده های امنیتی درست کند.

جمهوری اسلامی در حالی با تهدیدها و تبلیغات دروغین و برای به شکست کشاندن اعتصاب متحدانه کارگران نفت و پتروشیمی نقشه پردازی می کند که بیش از سه دهه است نیروی کار این صنایع را زیر تهاجم پی در پی برای ارزان سازی قرار داده است. یکی از مهمترین سیاست های دولت های رفسنجانی و خاتمی در دوره بعد از جنگ ایران و عراق موقتی سازی، زدن از مزایای کارگران و ارزان سازی نیروی کار شاغل در صنایع نفت و سپس پتروشیمی بود. وضعیت سخت کاری، شرایط فلاکتبار اقتصادی وایجاد شرکت‌های پیمانی نتیجه سیاست های سرمایه دارانه دولت های مختلف در نظام اسلامی سرمایه داران بوده است.

در طول این دوهفته که از اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می گذرد، نهادهای مختلف حکومتی با تهدید، تفرقه افکنی و پیمانکاران با تداوم استثما، برای به شکست کشاندن اعتصاب کارگران تلاش می کنند. سپاه پاسداران با گزارش های بی پایه و اساس و دروغین سازماندهندگان اعتصاب را به نیروهای “ضد انقلاب” منتسب کرده و مشغول پرونده سازی امنیتی برای آنان است. در چنین شرایطی تنها با هوشیاری و حفظ اتحاد و همبستگی صفوف کارگران است که می توان توطئه های نهادهای حکومتی و پیمانکاران، علیه اعتصاب متحدانه کارگران را به شکست کشاند. در این شرایط برپایی تجمع های کارگری و برگزاری مجامع عمومی و دخالت دادن مستقیم کارگران در تصمیم گیرها نقش تعیین کننده‌ای برای اتحاد و یکپارچگی کارگران اعتصابی دارد.

پیروز باد اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی
زنده باد اتحاد و استقلال طبقاتی کارگران
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ /۵ ماه مه ۲۰۲۳

امضا: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »