اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تنها دخالت بشریت مترقی می تواند به جنگ در فلسطین پایان دهد!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
تنها دخالت بشریت مترقی می تواند به جنگ در فلسطین پایان دهد!

بیش از یک هفته است که مردم فلسطین بار دیگر قربانی جنگی ویرانگر شده اند که در یک سوی آن یک رژیم نژادپرست و اشغالگر قرار گرفته و در سوی دیگر، یک جریان ارتجاعی اسلامی و تروریستی که به نام مردم فلسطین در آتش این جنگ می دمد، در یک طرف یکی از قوی ترین زرادخانه های نظامی و در طرف دیگر موشک پرانی نیروئی که صحنه را برای اعلام حضور خود مناسب می بیند. اگر در روزهای اول این ساکنین عرب زبان اسرائیل بودند که قربانی سرکوبگری پلیس و نیروهای امنیتی اسرائیل و تهاجمات شهرک نشینان راست افراطی قرار می گرفتند، اکنون ساکنین نوار غزه هستند که زیر حملات هوائی رژیم اشغالگر باید خانه هایشان بر سرشان خراب شود.

نتانیاهو نخست وزیر نژادپرست اسرائیل با تمجید از نیروهای پلیس، این جنایات و آتش باران و بخون کشیدن غزه را روند پایتخت سازی بیت المقدس از جانب مردم اسرائیل معرفی می کند. همان سیاستی که ترامپ در جریان “معاملۀ قرن” اش رسمیت بخشید. قرار است تبدیل کردن بیت المقدس به پایتخت اسرائیل از مسیر پاکسازی قومی و به خون کشیدن مردم تحت ستم و حق طلب فلسطین بگذرد. این سیاست و سخنان گستاخانه چیزی جز تقدیس یک طرح اشغالگرانه نیست. دولت اسرائیل به شهرک سازی تاکنونی در بیت المقدس شرقی به منظور تغییر ترکیب جمعیت آن بسنده نکرده و چشم انداز جابجایی را در برابر فلسطینیان که چهل درصد جمعیت آن را تشکیل می دهند قرار داه است. شهرک نشینان راست افراطی تا دندان مسلح که سیاستمداران راست آنها را سازمان داده و تجهیز کرده اند، اصرار دارند که دادگاه عالی اسرائیل اخراج خانواده های فلسطینی را از بیت المقدس شرقی رسمیت ببخشد.

هفتاد و سه سال بعد از روز “فاجعه” که در آن هفتصد هزار فلسطینی در جریان حملات تجاوزکارانۀ دولت جدید التأسیس اسرائیل از روستاها و خانه و کاشانۀ خود بیرون رانده شده و صدها شهر و روستا خالی ازجمعیت و یا تخریب گردیدند، که ره آورد آن تجاوز، آواره نشینی بیش از چهار میلیون فلسطینی در اردن، سوریه، لبنان، در اردوگاه ها و یا در زندان بزرگ غزه است. اکنون نیز باید فلسطینیان ساکن اورشلیم پاکسازی شوند و ساکنین غزه به خون کشیده شوند تا آخرین گام ها برای پاکسازی قومی برداشته شود. این تاریخ خونبار هفتاد و سه ساله، هم شرح جنایت هائی است که در حق فلسطینی ها روا رفته است و هم تاریخ مقاومت های پرشور همین مردم و هم تاریخ تراژدی مردمی که بعد از هفتاد و سه سال جریانات بیرحم، عقب مانده و ارتجاعی چون حماس، حزب الله و یا جمهوری اسلامی در نقش مدافعین آنان ظاهر می شوند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بر این باور است، اگر دولت نژاد پرست و جریانات راست افراطی اسرائیل و نیز دولت های امپریالیستی همراه با جنبش ارتجاعی اسلامی از این جنگ و جدال بهره می جویند، اما مردم کارگر و زحمتکش فلسطین و اسرائیل هیچ نفعی در آن ندارند. تنها اقدام مشترک همین مردم و پشتیبانی بی دریغ بشریت مترقی از حق عادلانه مردم فلسطین برای تشکیل یک دولت مستقل و بازگشت اسرائیل به مرزهای سال ۱۹۶۷ می تواند بر این تراژدی تاریخی نکته پایانی بگذارد. تظاهرات مشترک نیروهای مترقی و پیشرو اسرائیل همراه با اعراب ساکن اسرائیل علیه این بربریت همزمان با این جنگ و جدال خونین در شهرهای اورشلیم و تل آویو بیان آشکار این امر است که بدیل انسانی و پیشرو برای پایان دادن به این بحران تاریخی موجود است. این بدیل تنها می تواند مبتنی بر آزادیخواهی و برابری طلبی و ایجاد کشور مستقل فلسطین باشد.
از حق حیات مردم فلسطین دفاع کنیم! در مقابل این جنگ خونین ساکت نباشیم!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ مه ۲۰۲۱

امضاء ها : اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان ( اقلیت ) و هسته اقلیت

ShorayeHamkary@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »