اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تعرض به اپوزیسیون ایرانی دراقلیم کردستان را محکوم می‌کنیم

اخبار و گزارشات متعدد حاکی از این است که رژیم جمهوری اسلامی درتوافق با دولت عراق  قصد دارد نیروهای سیاسی کرد ایرانی در منطقه اقلیم کردستان عراق را خلع سلاح و محل اسکان آنها را به نقاط دیگر این کشورانتقال دهد.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی در تبانی با دولت عراق خواستار خلع سلاح و انتقال احزاب اپوزیسیون ایرانی مستقر در اقلیم کردستان به مکانی دیگر می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی  سال‌ها است که چنین برنامه ای را دردستورداشته و بارها نیز مقرات و محل اسکان خانواده‌های اعضای این احزاب را موشک باران کرده و نیز دست به ترور و کشتار کادرهای آنها زده است واما تاکنون موفق نشده به اهداف  خود برسد. بعد از این هم  دست زدن به چنین اقداماتی رژیم را در رسیدن به اهداف‌اش یاری نخواهد کرد. چرا که توده‌های مردم زحمتکش کردستان عراق، کردهای ایرانی همسرنوشت خود را براحتی تسلیم نکرده و همچون مردمان محل از آنها محافظت خواهند کرد. تردیدی نباید داشت که دراین کشمکش‌ها که بر زمینه تحولات ژئوپلتیک در جهان ومنطقه و اوضاع داخلی کشور صورت می‌گیرد، مواضع، اهداف و مناسبات احزاب کرد ایرانی و اعضای آنها با زحمتکشان محل، جنبش انقلابی و نیز حفظ استقلال وعدم تکیه و مماشات با دول خارجی  در درجه آسیب پذیری‌، وسرنوشت آتی آنها نقش مهم وسرنوشت سازی بازی می‌کند.

ما اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی و دولت عراق درتعرض به اپوزیسیون ایرانی در اقلیم کردستان را محکوم می‌کنیم  ومردم  کردستان و سراسرایران را به اعتراض نسبت به سیاست‌های ضد مردمی دولت‌های ایران وعراق فرامی‌خوانیم.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

15 شهریور 1402

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »