اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تظاهرات روز ۸ مارس در شهر اشتوتگارت آلمان و شرکت فعالین سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

در روز هشت مارس فعالین اتحاد فدائیان کمونیست در تظاهرات روز جهانی زن در شهر اشتوتگارت شرکت کردند و با حمل پلاکارد همبستگی خود را با مبارزات زنان بر علیۀ رژیمهای قرون وسطایی افغانستان و ایران نشان دادند.
از همان دقایق اول تظاهرات، شرکت فعالین سازمان وانعکاس شرایط دردناک زنان و مبارزات مردم افغانستان و ایران مورد توجه و تشویق تظاهرکننده گان ، عابرین در شهر و مطبوعات حاضر در تظاهرات شد. بیش از ۱۰۰۰ نفر در این تظاهرات شرکت داشتند.
جوانان سوسیالیست آلمان در جنوب آلمان، مجمع حمایت از پناهنده گان در شهر،
مجمع ضدفاشیست شهر، بخش زیادی از دانشجویان و محصلین و نیروهای فمینیست ضد سرمایه داری در این تظاهرات شزکت کرده بودند.
گزارش از طرف فعالین
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در آلمان
۹ مارس ۲۰۲۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »