اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت عارف-علی پاینده

باکمل تاسف مطلع شدیم که رفیق علی پاینده یکی از فعالین پرسابقه جنبش چپ وسوسیالیستی ایران، در صبح روز جمعه 27خرداد چشم ازجهان فروبسته است.

عارف (علی)پاینده  ازفعالین چپ و سوسیالیست دهه 40 و50 شمسی بود  او از نوجوانی در محافل کارگری و دانشجوئی فعال بود. سال های طولانی در زندانهای رژیم شاه و جمهوری اسلامی سپری کرد. علی در میان فعالین سازمانهای سیاسی و انقلابی و نیز در بین زحمتکشان نامی اشنا و طرف مراجعه و قابل اعتماد محسوب می شد. مهربانی و گذشت و یاری رسانی  به کسانی که احساس می کرد احتیاج  به کمک و یاری دارند و نیز پایبندی به آرمان سوسیالیسم از خصوصیات بارز و شناخته شده او بود.  علی  خاطرات و یادمانده های خود را همچون بخشی از تاریخ جنبش چپ  در کتابی تحت عنوان “آنچه بر من گذشت ” منتشر کرده است .

ما درگذشت علی پاینده را به بازماندگان و نیز دوستان و رفقای وی صمیمانه تسلیت میگوئیم .

یاداش گرامی باد

روابط عمومی  سازمان اتحادفدائیان کمونیست

بیست وهشتم خرداد 1401

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »