اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت طاهراحمدزاده

باکمال تاسف مطلع شدیم که طاهراحمدزاده ، پدررفقا مسعود،مجید ومجتبی احمدزاده درسن 96 سالگی درگذشته است.
طاهر احمد زاده یکی از مبارزین ملی مذهبی دهه بیست بود وی در دوران مصدق  در جنبش ملی کردن نفت فعالانه شرکت نمود و پس از کودتا به زندان افتاد پس از ازادی از زندان از مبارزه خود دست نکشید و همچنان به عقاید خود باور و در راه ان عقاید مبارزه نمود . عقاید طاهر در خانواده نیز اثرات خود را داشت . فرزندان طاهر رفقا مسعود احمد زاده و مجید احمد زاده به مارکسیسم گرویده و از بنیان گذاران سازمان ما بودند که با طرح مبارزه مسلحانه جنبش نوین کمونیستی را در کشور ما رقم زدند پس از اعدام رفیق مسعود، طاهر احمدزاده نیز دوباره دستگیر و تا سال 57 وقیام مردم در زندان ماند تا در ان روزها توسط مردم از بند رهانیده شد. پس از قیام و روی کار امدن دولت بازرگان  طاهر احمدزاده نیز به عنوان استاندار استان خراسان برگزیده شد و پس از استعفای دولت بازرگان او نیز از سمت خود استعفا داد. در دهه شصت فرزند دیگرش ،مجتبی احمدزاده که او نیز از رفقای سازمان ما بود ، به جوخه اعدام سپرده شد. طاهر احمدزاده دردوران رژیم جمهوری اسلامی نیز بارها به زندان افتاد و مورد آزار و اذیت و تهدید قرارگرفت وآخرین باردرسن هشتادسالگی اززندان آزاد شد. طاهراحمدزاده علیرغم همه این فشارها ی طاقت فرسا که دردورژیم سرکوبگر شاه وشیخ براو وخانواده اش وارد شد، اما تاآخر عمر به عقاید آزادیخواهانه خود پابرجا ماند. مادرکذشت طاهراحمدزاده را به خانواده وبازماندگان وی تسلیت میگوئیم.
یادش گرامی باد
روابط عمومی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 1396.09.10

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »