اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت زن مبارز رهرا نجاتی

تسلیت بمناسبت درگذشت  زن مبارز رهرا نجاتی

اطلاع یافتیم که زرین نجاتی یکی اززنان مبارز  ومقاوم تبریز  و مادر شاهرخ زمانی کارگرزندانی درتاریخ ۴بهمن ماه  درگذشته است . زرین نجاتی  یکی اززنان مبارزوانقلابی بود که دربرابر ستم و استثمار وزور و سرکوب سرخم نکرد ودرراه آزادی و برابری تمام ناملایمتی ها و فشارهای اقتصادی ،سیاسی ومحرومیت های دیگر ازجمله زندان را به جان خرید . شاهرخ زمانی درباره مادرخود میگوید.«مادرم در تمام این سالیان از تلاش برای سامان دادن به خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده بودند، ارتباط با خانواده‌های زندانیان سیاسی و گروه‌های انقلابی، سازمان‌دهی تظاهرات هزاران نفری هم‌راه خانواده‌های دیگر زندانیان سیاسی و دانش‌جویان انقلابی علیه زندان، اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی در دوران ستم‌شاهی که در یک مورد منجر به دستگیری ۷۰ نفر از آنان در تبریز شد، تا مصاحبه‌ها با رسانه‌ها برای افشاگری جنایات جمهوری اسلامی ایثارگرانه تلاش نمود. به خصوص زمانی که مرا به زندان قزلحصار تبعید کردند، در نزدیک به ۵۰ روز اعتصاب غذای من روزی نبود که رسانه‌ای مصاحبه نکرده و جنایات رژیم سرمایه‌داری را افشا نکند.»

ما درگذشت این زن مبارز وانقلابی را به  خانواده وبستگان  وسایر مبارزین راه ازادی و سوسیالیسم تسلیت میگوئیم.  یادش همیشه گرامی باد

روبط عمومی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۵ بهمن ماه ۱۳۹۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »