اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت زن مبارز،آزادیخواه وعدالتجو، رفیق نیره جلالی مهاجر ،مشهور به “مادر به‌کیش”

تسلیت بمناسبت درگذشت زن مبارز،آزادیخواه وعدالتجو، رفیق نیره جلالی مهاجر ،مشهور به “مادر به‌کیش”

با تاسف فراوان باخبرشدیم که صبح امروز 13 دیماه، رفیق نیره جلالی مهاجر، مشهور به “مادر به‌کیش” درتهران درگذشته است .مادر بهکیش ازجمله زنان آزادیخواه و مبارزی بود که پنج انسان فدائی و سوسیالیست رانیز دردامان خود پروراند. رفقا زهرا، محمود، محمد، محسن و علی و همچنین دامادش رفیق  سیامک اسدیان (اسکندر) طی سالهای ۶۰ تا ۶۷ در مبارزه با ستم واستثمار و زور و سرکوب جمهوری اسلامی ورسیدن به آزادی و سوسیالیسم جان باختند. مادر بهکیش همچون زنی مبارز و آگاه که عمری را در مقابل زندانها وبازداشتگاه ها سپری کرده بود همواره پشتیبان مبارزات توده های زحمتکش مردم ایران برای رسیدن به ازادی و برابری بود وخود نیز دراین مبارزه سهم بزرگی داشت.اوتاآخرین سالهای زندگی اش با همه مصائبی که  متحمل شد اما ازارمانهای آزادیخواهانه وانسانی خود وفرزندان اش روی برنگرداند. رفیق نیره جلالی تلاش زیادی کرد تا از نحوه اعدام و محل دفن فرزندانش مطلع شود، اما موفق نشد  وجلادان رژیم ازنشاندادن محل دفن فرزندان وی نیز خودداری کردند. یکی فرزندان بازمانده اش میگوید «”در تمام این سال‌ها در تلاش بود تا پاسخی دریافت کند، اما هیچ پاسخی به او داده نشد و غیر از مشخص شدن محل دفن یکی از فرزندانش، محل دفن بقیه آنها مشخص نشد. معلوم نشد که عزیزانش چطور اعدام شدند» مادر بهکیش یکی از مادران مبارز خاوران بود که یاد و خاطره اش جاودان ومبارزات اش الهام بخش مبارزین راه آزادی وسوسیالیسم خواهد بود.

ما فقدان این انسان مبارز و مادر رنجکشیده را به خانواده، همه بازماندگان و کارگران وزحمتکشان ایران  تسلیت میگوئیم.

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست 13 دیماه 1394

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »