اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق محمد سلطانی (ایوب مدائن)

متاسفانه مطلع شدیم که رفیق محمد سلطانی از تبار فدائی و فعال جنبش کارگری و سوسیالیستی بدلیل ابتلا به بیماری سرطان  در روز چهارشنبه بیستم دسامبر برابر با 29 آذرماه 1402 چشم از جهان فرو بسته است.

رفیق محمد سلطانی از نوجوانی پابه عرصه مبارزه گذاشت و در طول زندگی خود چه در قالب فعالیت تشکیلاتی و چه بصورت مستقل به مبارزه برای رهائی از ستم واستثمار وزور و سرکوب و تبعیض و نابرابری ادامه داد و تا دم مرگ به آرمان سوسیالیسم و آزادی وفادار ماند.

ما در گذشت رفیق محمد سلطانی را به همسر و فرزندان و سایر بازماندگان و همچنین به همرزمان او در هسته اقلیت تسلیت میگوئیم .

یاداش گرامی و راه اش پر رهرو باد

روابط عمومی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست                       30 آذرماه 1402                     

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »