اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق مادر سلاحی ( صدیقه  حائری) عزیز 

 روز شنبه  نهم آذر1392 رفیق گرانقدرمادر سلاحی ، رفیق وعزیز همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم ومبارزی نستوه وانسانی مقاوم ومهربان درسن 88 سالگی بدرود حیات گفت . رفیق مادرسلاحی  بیش از پنج دهه اززندگانی خود را درطبق اخلاص گذاشت …

و با آغازمبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه که امید و به  رهائی کارگران وزحمتکشان از ستم واستثمار و زور و سرکوب  نظام سرمایه داری را دردلها برافروخته بود ، به سنگر مبارزه برای ازادی و سوسیالیسم پیوست  و تا آخرین لحظات زندگی خود به این اهداف وآرمانهای انسانی وفادار ماند.
سه فرزند مادر سلاحی  بنام های رفقا جواد ، حسین و کاظم سلاحی  ازاعضای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درمبارزه علیه  نظام شاهنشاهی  جان باختند . اما مادر،علیرغم غم واندوه  طاقت فرسای ازدست دادن فرزندان انقلابی خود، ازپای ننشست  و همچنان درکنار سایر رفقای فدائی  بویژه به همراه مادران داغدار راه فرزندان انقلابی خود را پی گرفت .
قیام  توده ای 1357 و سقوط نظام شاهنشاهی همچون میلیونها انسان به پا خواسته دیگر درمادر نیز شعله امید به آینده ای بهتر را برافروخت، اما  طولی نکشید که  بهارآزادی به زمستانی تاریک تبدیل شد و با قبضه قدرت توسط  مرتجعین ، سرکوب آزادیخواهان وانقلابیون ازسرگرفته شد وآغاز رنجهای بی شمار و طاقت فرسائی که رفیق مادرسلاحی نیز از آنها بی نصیب نماند. چند سالی از قیام بهمن نگذشته بود که  مهری سلاحی به همراه محمود محمودی داماد  و به همراه دوفرزند خرد سالشان دستگیر شدند . بعد از مدتی رفیق محمود محمودی پس از تحمل شکنجه های طاقت فرسا توسط جلادان جمهوری اسلامی به جوخه تیرباران سپرده شد ورفیق مهری سلاحی همچنان دردست دژخیمان اسیربود .
مادرسلاحی بعد از آزادی دونوه خردسال اش  به هنگامیکه  پدر ومادر آنها درزندان بودند با تحمل مشقات زیاد  آنها را به منطقه کردستان رساندتا ازتهاجم دوباره جلادان جمهوری اسلامی مصون مانده و به کشور امنی  منتقل شوند .
رفبق مادر درتمام دوران  مبارزات خود برغم تحمل مصائب طاقت فرسا اما همیشه مقاوم ، مهربان  و سرشار از روحیه ای  انقلابی  بود .   درگذشت رفیق  مادر سلاحی ، این سمبل رزمندگی ، استقامت ، فداکاری و متانت را به  خانواده ، بستگان و همه مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم تسلیت میگوئیم.

یادش گرامی باد.

 روابط عمومی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  10 آذر 1392

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »