اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت تراب حق شناس

تسلیت بمناسبت درگذشت تراب حق شناس

باکمال تاسف مطلع شدیم

بار دیگر مبارزی از میان مبارزان ضد سرمایه داری ازمیان ما رخت بر بست و خاطراتی از خود برای نسل های بعد به جا گذاشت.

رفیق مبارز تراب حق شناس که بیش از پنجاه سال ازعمر خود را برای مبارزه در راه ازادی و سوسیالیسم صرف نموده بود در سن 72 سالگی پس از یک دوره مبارزه پنج ساله با بیماری در تاریخ 5/11/94 چشم از جهان فروبست .تراب که در اغاز جوانی مبارزه علیه استبداد راآغازنمود  وی ازبنیانگزاران سازمان مجاهدین خلق بود .تراب خیلی زود به مارکسیسم گرایش پیداکرد . سرانجام در سال پنجاه و چهار با اعلام موضع جدید از صفوف مبارزان ضد استبدادی جدا به مبارزه علیه بیدادگری سرمایه داری پیوست و در راه مبارزه برای یک انقلاب اجتماعی  وسوسیالیسم گام برداشت و تا لحظه اخر زندگی نیز در این راه قلم زد و قدم برداشت .

مایادو خاطره این مبارز پیگیر راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی داشته ودرگذشت او را به بازماندگان و تمامی رهروان راه آزادی وسوسیالیسم  تسلیت میگوئیم.

روابط عمومی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

8/11/1394

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »