اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره 7 بمناسبت اول ماه مه  (11اردیبهشت)


سازمان اتحادفدائیان کمونیست
همه کارگران را به شرکت درتظاهرات اول ماه مه فرامیخواند . هرکجا که هستید و به هرطریق که میتوانید  دراتحاد باهم  با سازماندهی تجمعات وتظاهرات  و طرح شعارها ومطالبات خود این روز بزرگ را گرامی دارید.
تلاش کنید دراتحادعمل با   نیروهای پیشرو وانقلابی کارگری  روز اول ماه مه را به روز گسترش هرچه بیشتر مبارزات علیه نظم استثمارگرانه وستمگرانه حاکم بدل کنید.
سازمان اتحادفدائیان کمونیست  ششم اردیبهشت 96

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »