اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت در باره انتخابات فرمایشی

کارگران ،زحمتکشان ،زنان وجوانان ،ملیت های سراسرایران،دانشجویان وروشنفکران،

اکثریت مردمان ِ  به جان آمده ایران!

به تجربه دریافته اید که اصولا انتخابات در ایران جمهوری اسلامی زده دیگر محلی از اعراب ندارد این بازی نفرت انگیز را به دایره مافیای قدرت وثروت وبازیهای کودکانه آنها واگذارید تا سرگرم کارخودشان شوند. اکنون تدارک سرنگونی رژیم مطرح است و باید در تدارک پایان  دادن به حیات ننگین آن بود .باابتکارات خلاق خود ،باسازماندهی اعتصابات واعتراضات، و همه ی اشکالی که عملکرد رژیم سرمایه داری واستبدادی ایران رامختل می کند ؛بساط بازی اورادر هم بشکنید !

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست- نهم اسفند ماه 1402

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »