اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تحرکات وتهاجم دولت ترکیه درکردستان- با شاهین شریفیان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »