اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تجمع کارگران هفت تپه؛ ۸۷ روز پس از آغاز دور جدید اعتراضات

هشتاد و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز، چهارشنبه – ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ با حضور کارگران غیر نیشکری در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد. کارگران اخراجی غیرنیشکری خواهان بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادی خود هستند .
تعداد دیگری از همکاران در داخل شرکت با دست از کار کشیدن به اعتصاب ادامه میدهند.
موارد زیر اهم خواسته های مشترک تمام بخش های دیگر کارگران هفت تپه است.

✅ خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
✅ پرداخت فوری تمام حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
✅ بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده در تمام بخش ها
✅ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
✅ بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
✅ پایان کار مدیران بازنشسته
✅ تشکیل مجمع نمایندگان مستقل کارگران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »