اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تجمع اعتراضی گسترده اصفهان تبلوری از همبستگی زحمتکشان دراعتراض به فاجعه زیست محیطی

منتشر شده در نشریه کار کمونیستی 199

اخبار و گزارشات منتشره از اعتراضات  و تظاهرات کشاورزان استان اصفهان  و حمایت شکوهمند توده های مردم شهر اصفهان در یک تجمع اعتراضی بزرگ وگسترده از آنها  و ادامه این اعتراضات توسط مردم جان بلب رسیده چهارمحال و بختیاری و سایرمناطقی که با کم آبی و فاجعه زیست محیطی  مواجه اند نشاندهنده روح همبستگی  در رزمی مشترک برای  رسیدن به آزادی و تحق خواست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی است که امروزه در سرتاسر ایران و به اشکال وصور مختلف در ابعادی کوچک و بزرگ جریان دارد.

شعارهائی نظیر ” برابری عدالت این است خواست ملت . زاینده رود جاری حق مسلم ماست ” تبلوری از همبستگی محلی و سراسری است .

مشکل کمبود آب و تبعات  تخریب محیط زیست تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نتیجه سالها سیاست ضد مردمی رژیم و طبقه فاسد و رانت خوار سرمایه داری ایران است که برای  انباشت ثروت و سود از هیچ عمل ضد انسانی رویگردان نیستند. امروزه مشکل  آب  فقط به زابنده رود و اصفهان وچهارمحال و بختیاری ختم نمی شود بلکه بسیاری از رودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های کشور از جمله دریاچه ارومیه  با فاجعه مشابهی روبرو  هستند و بسیاری از زمین های کشاورزی تبدیل به صحاری خشک شده اند و میلیونها کشاورز روستاهای خود را ترک کرده و در حاشیه شهرهای بزرگ بسختی روزگار می گذرانند.

رژیم  و دستگاه های تبلیغاتی آن در تلاشند چنین وانمود کنند که فاجعه کم آبی و بحران زیست محیطی در ایران ناشی از تغییرات آب هوائی وکاهش بارندگی است ! اما کیست که نداند دلایل اصلی  در سیستم اقتصادی وسیاسی ایران نهفته است،که انباشت ثروت از راه  رانت خواری، رشوه و فساد و دزدی مافیای  اقتصادی و سیاسی حاکم  در آن نهادینه شده است.

وضغیت فاجعه بار کم آبی  و خطرات زیست محیطی در استان اصفهان که هم اکنون  با اعتراضات گسترده کشاورزان و دیگر زحمتکشان  مواجه است، از  این قائده مستثنی نیست  و در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر کشاورز و زحمتکش این استان  با این بحران دست بگریبان هستند .در نتیجه  عملکرد  مافیای قدرت و ثروت  در ایجاد سد های غیر کارشناسی، پمپاژ  آب در بالا دست سدها و برداشت آب بوسیله چاه های عمیق، انحراف مسیر آبراه ها به نفع کسانیکه از این راه جیب های خود را پرمیکنند موجب ته کشیدن منابع آب سطحی و زیر زمینی وخشکی زاینده رود ، تالاب گاوخونی شده است  و در نتیجه فرونشست زمین، آلودگی هوا، راه افتادن ریزگردها و خشکی اراضی کشاورزی  به فاجعه زیست محیطی  بسیار خطرناک تری  در آینده ای نه چندان دور منجرخواهد شد.

قبلا از این زحمتکشان خوزستان، سیستان  و بلوچستان و آذربایجان  و بسیاری از مناطق دیگر نسبت و فاجعه کم آبی و تبعات  تخریب محیط زیست دست به اعتراضات متعددی زده اند که مثل همیشه با وعده های بی پشتوانه مسئولین وسرکوب نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شده اند، اما مادامی که توده های مردم به خواست ها و مطالبات شان دست نیافته اند این مبارزات برغم افت وخیزها همچنان ادامه خواهد یافت.

همچنان که امروز شاهد تداوم آن در اعتراضات گسترده کشاورزان استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری هستیم که با پشتیبانی مردم اصفهان  تجمع گسترده و اعلام همبستگی آنها خشم توده های ستمدیده علیه چهل و دو سال حاکمیت  رژیم اسلامی  را بنمایش میگذارد .

توده های زحمتکش مردم به تجربه می آموزند که  برای پایان دادن به مشکلات و مصائب بی شماری که بیش از چهل سال است با آنها دست بگریبان هستند تنها با اتحاد گسترده در جبهه ای انقلابی  و سرنگونی طبقه حاکم و بدست گرفتن سرنوشت خود بدست خویش میسر خواهد شد.

اتحاد رمز پیروزی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »