اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بی‌خبری از وضعیت سلامتی جوانمیر مرادی فعال کارگری و تهدید همسر او

پس از گذشت ۳ روز از دستگیری جوانمیر مرادی فعال کارگری توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه، هیچ خبری از او در دست نیست.

فوزیە خالصی، همسر جوانمیر مرادی در یادداشتی نسبت بە اینکە همسرش از سوی چە نهادی بازداشت و یا در کجا نگهداری می شود اعلام بی خبری کردە و دست آخر گفتە کە امروز متوجه شدیم ظاهرا توسط اطلاعات سپاه ۱۱۳و ۱۱۴ کرماشان بازداشت‌ شده و در آنجا زندانی است.

او می گوید بە عنوان همسر جوانمیر این حق را دارد که پیگیر مسئله بازداشت وی باشد.

همسر جوانمیر مرادی گفتە کە امروز صبح، دم درب اطلاعات، بازجو گفتە است کە حکم بازداشت او نیز حاضر است و اگر هرگونە مصاحبە و یا خبری در بارە همسرش منتشر کند بازداشت خواهد شد.

جوانمیر مرادی عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

او را روز چهاردهم دیماه به بهانه انجام یک پروژه کاری برق به حومه کرماشان کشانده و در آن جا دستگیر شد. اقدامی کە بیشتر شبیە آدم ربایی بودە تا بازداشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »