اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیانیه مجمع دانشگاهیان آذربایجانی در خصوص احکام صادره برای فعالین ملی و مدنی آذربایجان

بیانیه مجمع دانشگاهیان آذربایجانی در خصوص احکام صادره برای فعالین ملی  و مدنی آذربایجان


طی هفته های اخیر جمعی از فعالین جنبش دانشجویی آذربایجان با اتهامهای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام علیه امنیت ملی و مشابه آن به زندانهای طولانی مدت محکوم شده و حتی عده ای از فعالین حرکت ملی آذربایجان در استان اردبیل علاوه بر حبس طولانی مدت، حکم تبعید را از دادگاههای انقلاب دریافت کرده اند. این در حالی است که خواسته اکثریت فعالین مدنی آذربایجان دفاع از هویت ملی و فرهنگی خویش و تلاش در جهت برقراری حقوق شهروندی ملت ترک آذربایجان در داخل کشور ایران از راههای کاملا مدنی و مسالمت آمیز بوده است. بدون شک چنین برخوردهای غیر منطقی باعث افزایش هرچه بیشتر شکاف قومی در کشور شده و حل مسئله ملی را بیش از پیش دچار مشکل خواهد ساخت. در حالی که در روزهای قیام اقوام و ملل ایران برعلیه رژیم ظالم و شوونیستی پهلوی و برقراری حکومتی مبتنی بر شعارهای «آزادی» و «عدالت» قرار داریم، مشاهده چنین احکامی از طرف مسئولین جمهوری اسلامی بر علیه فعالین راه آزادی و برابری و عدالت دور از ذهن و منطق بوده و با ایده های فوق کاملا در تضاد است.

مجمع دانشگاهیان آذربایجانی ضمن دفاع از حرکتهای مدنی و مسالمت آمیز فعالین حرکت ملی آذربایجان در جهت احقاق حقوق فرهنگی و سیاسی ملت ترک آذربایجان، احکام صادره فوق را دور از عدالت و مهرورزی نظام جمهوری اسلامی دانسته و خواستار برچیدن چنین برخوردهای غیر عقلانی مسئولین کشور می باشد. به عقیده مجمع فعالیت در جهت برقراری عدالت واقعی در کشور و برخورداری همه شهروندان از حقوق ملی و زبانی خویش بعنوان یک فرصتی است که متأسفانه برخوردهای خشونت آمیز همراه با دستگیری فعالین ملی و مدنی و بازداشت و زندانی کردن در سلولهای انفرادی و وارد آوردن فشارهای روحی و جسمی به آنان، چنین فرصتی را به تهدیدهایی تبدیل خواهد کرد که جبران آن غیرممکن خواهد بود.

مجمع دانشگاهیان آذربایجانی

۲۹ بهمن ۱٣٨۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »