اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیاد و خاطره ی شهدای هشت تیر ، رفیق کبیر حمید اشرف و همرزمانش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »