اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بورژواهای جنایتکار و انساندوست

            بورژواهای جنایتکار و انساندوست

   تاریخ جنبش ضد اشغالگری و آزادیبخش فلسطین سرشار از تجربه و افت و خیزهای فراوان است ولیکن هیچوقت سیر این تاریخ و نتایج آن بدرستی مورد بررسی قرار نگرفته آنچه بیشتر نمود داشته ستایش و تقدیر ( البته بجا و درست ) از مبارزات بر حق فلسطینیان و محکوم کردن و اعلام انزجار از جنایات و ددمنشیهای رژیم اسراییل بوده و نتایج این مبارزات و سرکوبها , سرکوبها و مبارزات مورد غور و بررسی قرار نگرفته . در دوره ای سرزمین فلسطین و سازمانهای آزادیبخش فلسطینی مهد و ماوا انقلابیون و مبارزان ضد استبدادی و آزادیخواه کشورهای منطقه بوده اردوگاهها و پایگاههای سازمانهای فلسطینی مرکز آموزش و انتقال تجارب و تامین تسلیحاتی نیروهای انقلابی بودند . فلسطین و فلسطینیان از آغاز اشغال تا به امروز ستم وبیدادهای بسیار کشیدند , زنان و مردان شجاع بسیاری در راه ازادی و استقلال سرزمین خود جان فدا کردند . صبرا و شتیلاها در کارنامه ننگین رژیم نژاد پرست اسراییل فراوانند , پایه های حاکمیت اسراییل بر جنگ و جنایت و ترور استوار است و تداوم جنگ و خونریزی ضامن بقاء این رژیم است . اگر قدری به نقشه امروز مناطق اشغال شده فلسطین نظر بیافکنیم و آن را با دهه چهل مقایسه کنیم به خوبی نتایج سالها پیکار آزادیبخش را در میابیم , اگر قدری بدون تعصب در طی این دوره تاریخی وضعیت نیروهایی مانند فتح و جبهه خلق …. جبهه دمکراتیک …. و غیره را تا به امروز بررسی           کنیم درمیابیم که خلق فلسطین در برابر آنچه از دست داده چه بدست آورده است .

  همانطور که جنگ برای حکام اسراییل ضامن بقاء و حیات شده و به این بهانه دریافت  سیل کمکهای اقتصادی و نظامی موجب شده تا به امروز این رژیم با اقتصاد میلیتاریستی سرپا بماند و تمامی بحرانهای اقتصادی و سیاسی را از سر بگذراند و روز بروز هم حوزه نفوذ و سیطره خود را گسترش دهد , تداوم جنگ برای جریانات فلسطینی هم جنبه حیاتی یافته و علیرغم ناکامیهای مکرر و از دست دادن ذره ذره سرزمینهای فلسطینی به طوری که حال تنها بخش کوچکی در کرانه غربی و باریکه غزه باقی مانده ( با روندی که تا به امروز طی شده امیدی هم به حفظ ان نیست ) آرمان فلسطین تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم شده و صحبت از آن و آزادی سرزمینهای فلسطینی تنها و تنها محملی شده برای بقاء این جریانات که بدون آن شان نزول خود را از دست خواهند داد , صریحتر بگویم دکانی شده برای تداوم حیات بورژوازی محلی فلسطین که در قالب سازمانهای مختلف هر کدام با تکیه بر یکی از دول مرتجع منطقه ارتزاق میکنند . راه دور نرویم جنگ اخیر غزه چه نتایجی به بار آورد جز افزوده شدن کشته ها و مجروحین فلسطینی و تثبیت و تقویت موقت جایگاه حماس که در اصل نماینده رژیم جنایتکار ایران است تا نماینده مردم فلسطین , در اصل پیروز جنگ غزه رژیم جنایتکار اسراییل و باند مرتجع حماس و شکست خورده این جنگ خلق خسته و درمانده و آوره فلسطین بودند . فلسطین زمانی مهد انقلابیون بوده و امروز جولانگاه دول مرتجع و جانی منطقه گشته است , بورژوازی محلی فلسطین و اسراییل و رژیمهای بورژوایی ایران و مصر و سوریه و ترکیه و اردن و عربستان …. هیچ کدام خواهان صلح نیستند همه این مرتجعین از جنگ یا حداقل حفظ جو جنگی حمایت میکنند وخیلی مضحک ژست انساندوستی میگیرند و برای مردم غزه اشک تمساح میریزند .

  عمل جنایتکارانه و شرم آور اسراییل در حمله به کاروان کمک رسانی به غزه بدون هیچ تردیدی محکوم است و پر واضح بود با توجه به ماهیت حاکمیت اسراییل اقدامی غیر از این انتظار نمیرفت ولیکن در پس عمل به ظاهر انساندوستانه گسیل کاروان کمک رسانی به کارگردانی ترکیه نباید چهره کریه حکام این کشور را که دستانشان تا مرفق به خون کارگران و زحمتکشان و انقلابیون ترک و کرد آغشته است نادیده گرفت , همانطور که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی خلقهای کرد و ترک و بلوچ و عرب و….. را به وحشیانه ترین روشها سرکوب میکند فقر و بی خانمانی و استبداد وحشتناکی را به کارگران و زحمتکشان این سرزمین تحمیل کرده و ریاکارانه برای مردم ستمدیده فلسطین و قبله اول مسلمین !! نعره وااسلاما و وافلسطینا سر میدهد , خالق سپتامبر سیاه هم سنگ جناح دیگری از بورژواهای فلسطینی را به سینه میزند , و ……  تجارب سی و یک سال حاکمیت ریا و تزویر جمهوری اسلامی سر لوحه دول مرتجع منطقه قرار گرفته و می کوشند با ایجاد بحرانهای فرعی و مصنوعی بحران داخلی خود را تحت الشعاع قرار دهند و به مانند حکام اسراییل به نوعی آن را مهار کنند .

   واقعیت این است که این جنگ به یک دور باطل تبدیل شده که برای توده های فلسطینی جز فقر و آوارگی و مرگ و نیستی و برای بورژوازی خیر و برکت به همراه داشته اینک این جنگ , جنگ بورژواهاست جناحی از بورژوازی فلسطین خسته به کنجی خزیده و دلخوش به دولتی که بر منطقه ای به وسعت چند روستا حاکمیت نیم بندی دارد و با حمایت دول مرتجع اردن و عربستان میکوشد با یه نعل و به میخ زدن و حفظ وضعیت جنگی وجود خود را توجیه کند و جناحی دیگر با تکیه بر دگمهای قشری و مذهبی با قدرت طلبی وافر مجری سیاستهای دولتهای ارتجاعی ایران و سوریه است . اینک آنچه برای کارگران و زحمتکشان و توده های فلسطینی و اسراییلی حیاتی است خواست صریح و اکید صلح و تبدیل این جنگ کور به جنگ طبقاتی , جنگ علیه بورژواهای حاکم و برچیدن بساط ظلم و ستم و غارت و چپاول آنها است .

                                                                            کیومرث منصوری 14/3/89

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »