اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

به یاری زلزله زده گان بشتابیم

شب یکشنبه ۲۱ آبانماه زلزله ای به قدرت بیش از هفت درجه ریشتر، استان کرمانشاه و مناطق مرزی همجوار درعراق رالرزاند. طبق اطلاعات منتشره، دراثر این زلزله هزاران واحد از مناطق مسکونی در شهر ها وروستا ها بویژه درسرپل زهاب ویران وبا خاک یکسان شده اند .طبق اعلام مقامات دولتی منطقه، متاسفانه تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر جانباخته و هزاران نفر دیگرزخمی و نیاز مبرم به کمک دارند. به گفته مردم محل، بخش زیادی از زخمی ها و تلفات جانی، ناشی از غیراستاندارد بودن ساختمانهای تازه ساز «مهر» میباشد که توسط دولت ساخته شده وبه قیمت گزاف به مردم فروخته شده اند. هم اکنون بدلیل ناتوانی دولت دررساندن کمک های لازم برای زلزله زدگان تعدادزیادی از ساکنین محل هنوز اززیر آوارها بیرون آورده نشده اند. خود مردم محل و شهرهای اطراف دست به کارکمک رسانی به زلزله زدگان شده اند. درجوامع سرمایه داری بویژه جامعه ای نظیر ایران، دولتمردان دست دردست سرمایه داران بیشتر به فکر جیب شان هستند تا جان مردم . ازاین رو ساختمان های بنا شده دراین منطقه دارای ظاهری آراسته اما بدلیل غیر مقاوم و غیراستاندارد بودن ،حتی باندازه خانه های گلی قدیمی محل، تاب مقاومت نیاورده و فروریخته اند. تلفات وویرانی زیاد ناشی از حوادثی نظیر زلزله درایران ، بیشتر بدلیل عدم استحکام محل های مسکونی دربرابر چنین حوادثی میباشد که دولتها نه تنها دکوچکترین توجه ای به آن نمیکنند بلکه بواسطه وفوررانت خواری ، رشوه گیری و فساد ،دربازسازی مناطق زلزله زده نیز با اقدامات ظاهری و ساخت وسازهای غیراستاندارد میلیاردها تومن به جیب میزنند و مردم را دربرابر حوادثی نظیر زلزله اخیر قربانی مطامع خود میکنند.حق مردم است که دارای منزل مسکونی استاندارد و مقاوم دربرابر حوادثی نظیر زلزله باشند و این تنها زمانی ممکن است که خود توده های مردم به داشتن چنین حقی آگاه بوده و با مبارزات خود آنرا بدست آورند.

ما ضمن ابراز تاسف و همدردی با مردم مناطق زلزله زده ،همه مردم زحمتکش بویژه جوانان را به کمک و یاری به زلزله زدگان فرامیخوانیم .

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۲۲ آبانماه ۱۳۹۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »