اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت فرارسیدن اول مهر نود وشش و بازگشائی مدارس ودانشگاه ها

باسپری شدن تعطیلات تابستان و آغاز فصل پائیز میلیونهاتن از نوجوانان وجوانان کشور راهی مدارس و دانشگاه ها میشوند.

امسال مدارس و دانشگاه ها درشرایطی بازگشائی میشوند که اوضاع آموزش و پرورش و وضعیت تحصیلی  دانش آموزان ودانشجویان نسبت به سال گذشته وخیم تر و آشفته تر شده است ونه تنها هیچکدام ازوعده وعید های مسئولان دولتی مبنی بر بهسازی مدارس، رفع کمبود های کادر آموزشی ، نوسازی ساختمانهای کهنه ای که بارهابرسردانش آموزان آوار شده اند وده ها مورد ازخواست ها ومطالبات  دانش آموزان ومعلمین متحقق نشده اند، بلکه درآستانه بازگشائی مدارس رهبران تشکلهای صنفی معلمان به همراه عده زیادی از کارگران دستگیر و درزندانها محبوسند وطبق آمارهای دولتی میلیونها  نفر از نوجوانان وجوانان کشور بدلیل  فقر و نداری و آوارگی و بی خانمانی  از حضور در مدارس و مراکز آموزشی محروم هستند . شرایط مشقت بار زندگی ، بیکاری  و گرانی  بخش دیگری از نیروی جوان جامعه را  حتی از آموزش ابتدائی نیز محروم ساخته است . کم نیستند جوانان و نوجوانانی که به جای رفتن به مدرسه  مجبورند برای  تامین معاش خود  و کمک  به معاش خانواده  ، به کارهای طاقت فرسا روی آورند. جمهوری اسلامی تاکنون نه تنها از مصائب  این قربانیان فقر و فلاکت  نکاسته است بلکه  با واگذاری بخش مهمی از مراکز آموزشی به بخش خصوصی ، مدارس را به  منبع دیگری از سود اندوزی سرمایه داران تبدیل نموده  و محرومیت بیشتری را بر  فرزندان خانواده های فقیر و زحمتکش  اعمال مینماید. علاوه براینها میلیونها دانش آموز درشرایطی وارد سال تحصیلی جدید میشوند که ازحق آموزش به زبان مادری خود محرومند و اعمال این تبعیض مضاعف نیز در رشد و شکوفائی  استعدادهای علمی ، فرهنگی و هنری نوجوانان ملیت های غیرفارس موانعمتعددی ایجاد نموده است.

دانش آموزان ، دانشجویان و معلمان مبارز!

سال تحصیلی جدید را درشرایطی حساسی آغاز میکنیم ، منطقه خاورمیانه درآتش جنگهای  فرقه ای  ودخالت کشورهای امپریالیستی و دول مرتجع منطقه میسوزد . سیاست های اقتصادی  رژیم درایران زندگی را برمیلیونها کارگر و زحمتکش  جانفرساترساخته است . گرانی ، بیکاری ، اعتیاد، فساد و رانت خواری بیداد میکند. اعتصابات واعتراضات کارگری و معلمان و سایرزحمتکشان رو به گسترش است .مافیای قدرت وثروت بعنوان عاملین این همه مصائب، آماجهای اصلی  میارزات کارگران وزحمتکشان هستند.

امسال باید برآهنگ  مقابله ومبارزه با سیاست های  جمهوری اسلامی درمراکز آموزشی  شتاب بخشید. داشجویان ، معلمان و دانش آموزان مبارز وانقلابی  میباید با آموزش ازتجربیات  گذشته راه  گسترش این جنبش و تبدیل آن به یک نیروی متحد جنبش کارگران وسایرزحمتکشان  را هموارسازند. تشکیل کمیته ها و هسته ها و درنهایت سازمانهای انقلابی داشجوئی ، دانش آموزی  ومعلمان  بصورت علنی ، مخفی و نیمه علنی  وتبدیل آنها به کانون  اشاعه آگاهی و تشکل درمیان جوانان  دانش آموز ودانشجو ، ازوظایف تاخیرناپذیر کنونی  محسوب میگردد.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست، درسال تحصیلی جدید برای دانش آموزان، دانشجویان ، آموزگاران و استادان زحمتکش  درتحصیل ، اشاعه آگاهی  و مبارزه  برای  جامعه ای عاری از ستم و استثمار وزوروسرکوب ،آرزوی پیروزی می نماید.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

اول مهرماه 1396

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »