اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت درگذشت باقرمومنی

اطلاع یافتیم که روز یکشنبه 28 آبان  باقر مومنی ،مترجم، نویسنده، پژوهشگر سوسیالیست و مبارزی دیرپا درسن 97 سالگی در پاریس چشم از جهان فرو بسته است.

باقر مومنی  در سراسر زندگی پربار خود در مبارزه علیه استبداد و خود کامگی و ستم واستثمار و تبعیض و نابرابری  هر آنچه در توان داشت انجام داد و تا آخرین لحظات زندگی پربارش به آرمانهای سوسیالیستی وفادار ماند.

باقر مومنی  در کمک به ارتقاء سطح آگاهی توده های زحمتکش مردم ایران ده ها اثر به رشته تحریر درآورد و یا آثاری از دیگر نوسندگان ترجمه ومنتشرکرد .از جمله «مسئله ارضی و جنگ طبقاتی درایران» ، «اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی»، «انفجار سبز (کمونیسم درایران وجهان»، «دین و دولت در عصر مشروطیت»،«تاریخ وسیاست »،«نواندیشی وروشنفکری در ایران»،« درباره مسائل جنبش و حزب توده» ، «همراه با انقلاب از درخت سخن بگو »،«سیمای روستا در ایران»«حکومت اسلامی و اسلام حکومتی» وده ها  مقاله، و ترجمه و اثر ماندگار دیگر را میتوان نام برد.

ما درگذشت باقر مومنی را به  فرزند وی انوشه مومنی وسایر بازماندگان، ودوستان و همرزمان اش تسلیت  میگوئیم.

یاد اش گرامی باد

 سازمان اتحادفدائیان کمونیست

اول آذر 1402

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »