اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمباران شیمیایی ارتش فاشیست ترکیه علیه نیروهای گریلا محکوم است !

بنا به اخبار موثق دریافتی از حزب کارگران کردستان (PKK) ارتش فاشیست ترکیه در یک اقدام جنایتکارانه و غیر انسانی به بمباران شیمیایی و فرو ریختن بمبهای آتش زای ناپالم بر محلهای استقرار گریلا مبادرت ورزیده که متاسفانه تاکنون منجر به شهادت بیش از 30 تن از چریکهای کرد و زخمی شدن دهها تن دیگر گشته است . عملیات جنایتکارانه دولت و ارتش ترکیه با صرف مبالغ هنگفت بر علیه خلق کرد کردستان ترکیه و نیروهای گریلا در حالی صورت میپذیرد که آوارگان زلزله ویرانگر شهر وان کردستان ترکیه در سرمای چندین درجه زیر صفر بدون کمترین امکانات مورد بی اعتنایی قرار گرفته اند و تنها مردم شریف و انساندوست دیگر شهرهای ترکیه اعم از کارگران و زحمتکشان ترک و کرد صادقانه در تلاش جمع آوری کمکهای مردمی و ارسال آن برای زلزله زدگان هستند .
دولت فاشیست و اسلام پناه ترکیه قطعا پاسخ چنین بی حرمتی به انسانیت را با قیام عمومی توده ها در سراسر ترکیه دریافت خواهد نمود . کمکهای بیدریغ امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم آمریکا به دولت فاشیست ترکیه نیز نخواهد توانست این رژیم هار و جنایتکار را از سرنوشت خویش بدور نگهدارد .
ما ضمن محکوم نمودن اقدام جنایتکارانه ارتش فاشیست ترکیه در بمباران شیمیایی نیروهای گریلا ، افکار عمومی بین المللی را به مقابله با چنین کردارهای پلیدی از جانب حاکمان جنایتکار ترکیه فرا خوانده و همچنین با دوستان و رفقای گریلاهای قربانی ابراز همدردی مینماییم .

زنده باد مبارزات آزادیبخش خلقهای تحت ستم

زنده باد سوسیالیسم

   سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى ایران

برقرار باد جمهورى فدراتیو شورایى ایران !

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

کمیته ایالتى کردستان

5/11/2011

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »