اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

از بلند پروازیهای جمهوری اسلامی تا تن دادن به توقف برنامه ی هسته ای با غرب

بدنبال قریب به یک دهه مذاکرات مابین حمهوری اسلامی و گروه 1+5 و علیرغم جارو جنجال بی حد و حصر سردمداران جمهوری اسلامی و ولی فقیه آن مبنی بر کوتاه نیامدن در مقابل فشار کشورهای غربی بالاخره بلند پروازیهای سیاسی ببرهای کاغذی رژیم در مقابل تحریمهای دول غربی رنگ باخت و  شعار مقاومت و ایستادگی بی محتوای آنان به نرمش قهرمانانه و تعامل با غرب تغییر یافت ضمن اینکه بنابه ویژگی های اخلاقی و رفتاری و کرداری آنان که به هیچ اصل و اصولی جز شیادی و دروغ قائل نیستند علیرغم نوشیدن جام زهر و بند و بست با آمریکا و غرب بمنظور ادامه حیات ننگین خویش هر از چند گاهی سران رژیم و ولی وفقیه آن در خیمه شب بازار نماز جمعه با ادای جملات دو پهلوی عدم اعتماد به آمریکا و عدم خوشبینی و از سوی دیگر ضرورت انجام ماموریت از جانب بچه های خودشان و مذاکره تنها در چهارچوب مسائل هسته ای با 1+5 سعی در کتمان واقعیاتی دارند که اکنون و بدنبال امضای توقف نامه از جانب آنان برهمگان آشکار گردیده است . رابطه ای که اکنون جمهوری اسلامی سعی در علنی کردن آن دارد طی حیات بیش از سه دهه ای این رژیم بطور مخفی و در سطوح مختلف با آمریکا وجود داشته . کیست که از ماجرای ایران گیت و اعدام مهدی هاشمی در رابطه با برملا کردن آن خبر نداشته باشد؟ کیست که از ماجرای سفر مک فارلین بی خبر باشد ؟ کیست که حداقل معلوماتی در رابطه با استفاده از حریم هوایی ایران توسط آمریکا برای حمله به عراق و افغانستان نداشته باشد ؟ بی جهت نیست که ماجرای عقب نشینی رژیم در برابر آمریکا و غرب انسان را به یاد امتیاز دادنهای پی در پی رژیم قذافی به آمریکا و غرب میاندازد . اگر واقعا منظور رژیم از امضای توقف نامه خریدن زمان باشد مسیری ابلهانه را پیموده و در نهایت و ضمن به هدردادن سرمایه های میلیاردی توده های مردم ایران ، توسط آنانی که لیستی از تعهدات را به او تحمیل نمودند برچیده خواهد شد . در این میان برای آمریکا و غرب این مسئله مهم است که زمان مناسب را برای اقدام جدی تشخیص داده تا در آشفته بازار بعد از سرنگونی رژیم بازار پرسود ایران را از دست رقبای روسی و چینی بدر آورده و یا کمترین سهم را به آنان واگذار نمایند .
در دفتر حساب و کتاب قدرتهای امپریالیستی زیانهای جبران ناپذیر جانی و مالی توده های تحت ستم کشورهایی مانند ایران حتی یک سطر را اشغال نخواهد کرد . در این میان آنچه به آن میاندیشند تنها سلطه و انحصاری است که سود هرچه بیشتر آنان را از بازارهای پرسود تامین نماید . در این میان کشتار و شکنجه و اعدام در ایران و یا کشتار و آوارگی میلیونها نفر از مردم سوریه با امضای کاغذی به فراموشی سپرده میشود
اما آنچه که برای مردم حائز اهمیت است این است که نه این باصطلاح توافق نامه و نه بند و بستهای آتی رژیم با آمریکا و غرب هیچ منفعتی برای آنان به همراه نخواهد داشت و گره کار با قطع ید از غارت و چپاول قدرتهای امپریالیستی تنها با به میدان آمدن توده ها و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و اعمال اراده خلق محقق خواهد گردید .

سیامک رضایی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »