اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بـهار می آیــد

 

بـهار  می آیــد .

 

از پشت پنجره   صدا می آیـد

از پشت پنجره   صدای رعـد می آیـد.

 

نــــه !

از پشت نرده های پنجره   فـریـاد رعـد می آیـد

 

در پشت پنجره

کسی زاییـده می شود

از پشت نرده ها  صدای فریـاد می آیـد .

 

از این اطاق بیرون بایـد رفت

زمان زایش فرا رسیده اسـت.

 

آری   صدای فریاد نوزادی

به رنـگ  ســرخ

به رنـگ   لبـخند

به رنـگ   آزادی

آزادی

آزادی

آری  آزادی

       آری صدای رعد انقلاب می آیـد .

 

در پشـت پنجره   زندان است

از پشـت پنجره   بهـار می آیـد

از پشت پنجره

در پشت نرده ها

      صدای  رعد می آید

      صدای  شکستـن زنجیر

      صدای تـوفان انقلاب.

 

در پشت پنجره

گلوله  با سینه همراه است

از پشت نرده ها

صدای رعـد می آید .

 

از پشت پنجره  بهـار می آید

از پشت نرده ها

بـهــار  مــی  آیــد .

                                                                

گلهای  در بند  نوروزتان  پیروز .

 

فرا رسیدن نوروز نوید بخش را به تمام زندانیان و خا نواده های عزیزشان تبریک می گوییم

 

بهار آمد   بهار که نمایان گر زندگی نو و از سر گرفتن و دوباره آغاز کردن آن است . هر کدام از چهار فصل سال نشان از مراحل مختلف زندگی طبیعت را دارد         زمستان زمین را در خوابی منجمد و یخ زده فرو می برد و بهار با آمدن خودانجماد را از بین برده و و گل ها با توانی شگرف مایه گرفته از عشق و دوست داشتن که در ذات طبیعت است بر سرما پیروز شده و از لا به لای یخ های شکسته بیرون می آیند .

انسان هایی هستند که هم چون گل های بهاری در تلاش برای شکستن یخ های سرد ولی البته  اینبار نه یخ های طبیعی بلکه یخ های سرد و سیاه سرمایه می باشند.

بهار فصل شکستن یخ و زنجیر است  وبوته های گل های این بهار عزیزان در بند ما می باشند

بوته های گل های سرخ ما را  سرمایه و مذهب به زنجیر می کشند ولگد مال می کنند   و برای  آن که فریاد آزادی خواهانۀ آنان را نشنویم آنها را در زندان محبوس می کنند . ولی این عاملان جنایت کار سیستم سرمایه نمی دانند که بهار را نمی توان به بند کشید نمی دانند که این بوته های گل در قفس   گل هایشان با نیروی عشق و دوست داشتن شکوفا خواهد شد    همان طور که بوته ها و شاخه های گل به سرما و یخ زمستانی چیره می شوند .

آری رفقا  نسیم بهاری از پشت پنجره های زندان می آید   نسیم فریاد آزادی رفقای زندانی را  با اتحاد و یک پارچه گی به طوفانی بر ضد جمهوری اسلامی  تبدیل کنیم   و با طنین فریادمان نرده ها را شکسته و دیوارهای زندان ها را از هم فرو بپاشیم .

آری…. آزادی….آنـــگاه  بــــهار مــی آیــــد .

 

بر قرار باد جمهوری فدراتیو شورایی ایران .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »