اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

برنامه پنجره گفتگو: گفتگو با نمایندگان تشکل های سیاسی در مورد جنبش اعتراضی مردم ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »