اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

برآمد خیزش های پی دی پی گرسنگان/ کلاب هاوس صدای فدائی

فروم گفتگو،  تبادل نظر و پرسش و پاسخ درباره  مسائل مبرم جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی در ایران، منطقه و جهان.

برآمد خیزش های پی دی پی گرسنگان

زمان : دوشنبه 16 خرداد ۱۴۰۱برابر با

6 ژوئن 2022

ساعت 21:30  به وقت ایران

19 به وقت اروپای مرکزی

مهمان این برنامه :

رفیق اکبر نادری

فرصت برای اظهارنظر شرکت کنندگان درنظرگرفته شده است.

لینک ورد به  کلاب برنامه

https://www.clubhouse.com/event/MO2dnVy6?utm_medium=ch_event&utm_campaign=MoQM6lSaJt479JNR8mGqqw-223851

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »